III edycja Festiwalu Nauki i Sztuki

Impreza popularyzująca naukę pod patronatem:
J.M. Rektora Akademii Podlaskiej
Prezydenta Miasta Siedlce
J.M. Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach
J.M. Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach

 

W programie: wykłady, pokazy, dyskusje, spotkania naukowe w kawiarence festiwalowej, ćwiczenia komputerowe i terenowe.

Tematyka: z zakresu różnych dziedzin i dyscyplin naukowych: biologii, fizyki, chemii, matematyki, językoznawstwa, filozofii,
medycyny i innych.
Możliwość wzięcia udziału w imprezach towarzyszących i konkursach

Główny sponsor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Sobota, 20 października 2001
Instytut Biologii Akademii Podlaskiej, ul. B. Prusa 12  w Siedlcach - AULA

9.30 - 10.30 - Oficjalne rozpoczęcie Festiwalu. Otwarcie wystaw fotograficznych: dr Marka Cioska pt. To warto chronić! i mgr
Artura Baranowskiego i Zbigniewa Litwina, pt. W bramie Bliskiego Wschodu.
10.30 - 11.15 - prof. dr hab. Lesław Szczerba, Akademia Podlaska - Instytut Matematyki: Cztery kolory.
11.20 - 12.05 - prof. dr hab. Marek Żabka, Akademia Podlaska - Katedra Zoologii: Dryf kontynentów i jego biologiczne skutki.
12.10 - 12.55 - prof. dr hab. Elżbieta Smalec, Akademia Podlaska - Zakład Ogólnej Hodowli Zwierząt: Genom - nie do końca
odczytana księga życia.
13.00 - 13.45 - prof. dr hab. Marek Bednarczyk, Instytut Zootechniki, Oddział Badawczy Drobiarstwa w Zakrzewiu k/Poznania:
Nieobliczalne komórki.
13.50 - 14.35 - prof. dr hab. Janusz Uchmański, Akademia Podlaska - Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Instytut Ekologii
PAN w Dziekanowie Leśnym: Różnice między osobnikami - co z tego wynika?.
14.40 - 15.25 - Wiktor i Grażyna Wołkow: prezentacja fotogramów pt. Ptak.
15.30 - 16.00 - Michał Przybysz, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP): Ptaki i my.
16.05 - 16.35 - Filmy Wiktora Niedzickiego: Fizyka zabawek.
16.45 - 17.45 - dr Jan Borkowski i inni pracownicy naukowi z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Co jest polskim kapitałem w staraniach o integrację z Unią Europejską? - dyskusja.

Coś specjalnego dla wytrwałych

18.00 - 18.30 - Mgr Grzegorz Matejczuk, Akademia Podlaska, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska: Czy na Syberii jest lato?
i Tam gdzie mieszka Drakula - opowieści podróżnika.
18.30 - 19.00 - Piotr Piórkowski, Beata Soćko, Akademia Podlaska - Koło Naukowe Ornitologów: W pobliżu raju.

Ponadto:

 1. W sali  nr 3, w godzinach 10.30 do 12.00 odbędą się zajęcia ćwiczeniowe z chemii "Chemia bez tajemnic" zorganizowane przez Koło Naukowe Chemików  (w przypadku dużego zainteresowania zajęcia mogą być powtórzone).
 2. W sali 227, w godzinach 12.00 do 13.30 będą odbywały się zajęcia ćwiczeniowe z radiotelemetrii prowadzone przez mgr Ireneusza Ruczyńskiego z Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży, pt. "Jak śledzić nietoperze?"  (w przypadku dużego zainteresowania zajęcia mogą być powtórzone).
 3. W sali 38, w godzinach 11.00 - 16.00 odbędą się zajęcia komputerowe prowadzone przez specjalistów z firmy Kosmogonik (sobota i niedziela).
 4. W holu  Instytutu zostanie zorganizowane stoisko z materiałami informacyjnymi OTOPU (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) - możliwość nabycia sympatycznych ornitologicznych drobiazgów. Zorganizowane zostaną także stoiska innych organizacji proekologicznych, w tym MTOF - Mazowieckiego Towarzystwa Ochrony Fauny.


KAWIARNIA FESTIWALOWA ZAPRASZA DO NAUKOWYCH DYSKUSJI PRZY "małej czarnej"

Niedziela, 21 października -2001
Instytut Biologii Akademii Podlaskiej, ul. B. Prusa 12 w Siedlcach - AULA

9.00 - 9.45 - prof. dr hab. Janusz Chruściel, Akademia Podlaska, Instytut Chemii: Ciekłe kryształy.
9.50 - 10.35 - prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, Uniwersytet Wrocławski, Komitet Ochrony Przyrody PAN, Polski Komitet
Światowej Unii Ochrony Przyrody - IUCN: Ochrona bioróżnorodności najpilniejszym zadaniem XXI wieku.
10.40 - 11.25 - ks. dr Grzegorz Stolarski, Wyższe Seminarium Duchowne w Nowym Opolu k/Siedlec, Akademia Podlaska -
Katedra Filozofii: Koncepcje osoby ludzkiej wobec współczesnych problemów antropologicznych i etycznych.
11.30 - 12.15 - prof. dr hab. Marek Kwiatkowski, Dyrektor Łazienek Królewskich w Warszawie: Ochrona zabytków w Polsce na
przykładzie Zespołu Pałacowo - Ogrodowego Łazienki Królewskie i dworku w Suchej.
12.20 - 13.05 - dr Grażyna Majkowska, Uniwersytet Warszawski - Instytut Dziennikarstwa: Język kariery, pieniądza i sukcesu -
nowomowa trzydziestolatków.
13.10 - 14.00 - prof. dr hab. Piotr Stępień, Uniwersytet Warszawski - Zakład Genetyki, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w
Warszawie: Jedenaste nie klonuj.
14.05 - 14.25 - Wręczenie nagrody "Złotego Jacka" ufundowanej przez Siedleckie Towarzystwo Naukowe.
14.30 - 15.15 - dr Marcin Ryszkiewicz, Muzeum Ziemii PAN w Warszawie: Zaginione światy - niemieckie skarbce ze
skamieniałościami.
15.20 - 16.05 - mgr Dariusz Dyka, mgr Juliusz Mitelski, Przedsiębiorstwo Geodezyjne LEVEL w Siedlcach: Jak działa system
informacji przestrzennej GIS? - na przykładzie Siedlec i okolic.
16.10 - 16.55 - prof. C. Pius Ciapało, Akademia Podlaska - Zakład Plastyki,: Przyroda i natura - inspiracja twórcza
awangardowego dziś malarstwa.
17.00 - 17.45 - dr Dorota Czeszczewik i dr Cezary Mitrus, Akademia Podlaska - Katedra Zoologii: Jak chronią przyrodę w USA?

Ponadto:

 1. W godzinach 11.00 - 16.00 (sobota i niedziela) w sali 38 będą odbywały się zajęcia z wykorzystaniem komputerów, prowadzone przez  specjalistów z firmy Kosmogonik.
 2. W godzinach 11.00 - 13.00 w budynku Wystawy Zwierząt (park miejski) ul. Konarskiego 10 możliwość rozmowy z kynologiem Jadwigą Konkiel "Naukowo o czworonożnych przyjaciołach".
 3. W godzinach 14.30 - 16.00 zostaną przeprowadzone zajęcia ćwiczeniowe, nt. "Mierzymy przy pomocy satelity", z udziałem mgr Arkadiusza Siergieja i mgr Marka Kondeja z Przedsiębiorstwa Geodezyjnego LEVEL (przed budynkiem IB).


Ogłoszenie laureatów konkursów w przerwach między wykładami.

Szczegółowy program , z uwzględnieniem imprez towarzyszącychna plakatach, w prasie i na stronach internetowych:

http://www.ap.siedlce.pl/
http://siedlce.biz.pl/festiwal-nauki

Odwiedź także festiwal nauki w Warszawie: http://www.icm.edu.pl/festiwal

Warto już dziś zarezerwować sobie czas na III Festiwal Nauki.
Impreza dostępna dla wszystkich.

Serdecznie zapraszam

Organizator Festiwalu
dr Ryszard Kowalski

Impreza popularyzująca naukę pod patronatem:
J.M. Rektora Akademii Podlaskiej
Prezydenta Miasta Siedlce
J.M. Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach
J.M. Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach
W programie: wykłady, pokazy, dyskusje, spotkania naukowe w kawiarence festiwalowej, ćwiczenia komputerowe i terenowe.

Tematyka: z zakresu różnych dziedzin i dyscyplin naukowych: biologii, fizyki, chemii, matematyki, językoznawstwa, filozofii, medycyny i innych.
Możliwość wzięcia udziału w imprezach towarzyszących i konkursach

Szczegółowy program już wkrótce na plakatach, w prasie i na stronach internetowych:

http://www.ap.siedlce.pl/
http://siedlce.biz.pl/festiwal-nauki

Odwiedź także festiwal nauki w Warszawie: http://www.icm.edu.pl/festiwal

Napisz do nas po dodatkowe informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główny sponsor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Miejsce: aula i sale ćwiczeniowe Instytutu Biologii przy ul. Bolesława Prusa 12 w Siedlcach

Zapowiedzi programowe:

Prof. dr hab. Lesław Szczerba - Cztery kolory (matematyka i jej liczne zastosowania w przyrodoznawstwie)
Prof. dr hab. Piotr Stępień  - Jedenaste nie klonuj! (genetyka, biochemia, biologia molekularna, bioetyka)
Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć  - Ochrona bioróżnorodności najpilniejszym zadaniem XXI wieku. (biologia, polityka
ekologiczna, planowanie przestrzenne w ochronie przyrody, Natura 2000)
Prof. dr hab. Elżbieta Smalec - Genom - nie do końca odczytana księga życia (genetyka, biologia molekularna, najnowsze
trendy w biologii, zastosowanie odkryć biologicznych w praktyce)
Prof. dr hab. Marek Bednarczyk - Nieobliczalne komórki (genetyka, biologia molekularna organizmy transgeniczne,
zagrożenia związane z eksperymentami genetycznymi dla przyrody)
Prof. dr hab. Marek Kwiatkowski - Ochrona zabytków w Polsce na przykładzie Zespołu Pałacowo-Ogrodowego Łazienki
Królewskie i Dworku w Suchej. (historia sztuki, kształtowanie krajobrazu, polityka w
zakresie ochrony zabytków kultury i przyrody)
Prof. dr hab. Czesław Pius Ciapało - Przyroda i natura - inspiracja twórcza awangardowego dziś malarstwa
(kultura -malarstwo, harmonia w przyrodzie i jej wpływ na twórczość)
Prof. dr hab. Janusz Uchmański - Różnice między osobnikami - co z tego wynika? (ekologia, modele matematyczne,
przewidywanie zjawisk w przyrodzie)
Prof. dr hab. Marek Żabka  - Dryf kontynentów i jego biologiczne skutki. (biogeografia, ewolucjonizm, nawiązanie do
współczesnych zjawisk przyrodniczych)
Prof. dr hab. Janusz Chruściel - Ciekłe kryształy (chemia, fizyka, zastosowanie w nowoczesnej aparaturze diagnostycznej
służącej ochronie środowiska)
Dr Grażyna Majkowska  - Język kariery, pieniądza i sukcesu - nowomowa trzydziestolatków (językoznawstwo,
dziennikarstwo, stosunek młodzieży do współczesnych zjawisk i procesów wyrażany w sposobie
komunikowania się)
Dr Wiktor Niedzicki   - Fizyka wokół nas (fizyka w praktyce, wykorzystanie praw fizyki w praktyce)
Dr Jan Borkowski   - Co jest polskim kapitałem w staraniach o integrację z Unią Europejską? (polityka, ochrona
środowiska, rolnictwo - dyskusja panelowa)
Dr Dorota Czeszczewik i dr Cezary Mitrus - Jak chronią przyrodę w USA? (biologia, ochrona przyrody, porównanie systemów
obowiązujących w USA i w Polsce)
Dr Marcin Ryszkiewicz  - Zaginione światy - niemieckie skarbce ze skamieniałościami (ewolucjonizm, paleobiologia,
archeologia, geologia)
Ks. dr Grzegorz Stolarski   - Koncepcje osoby ludzkiej wobec współczesnych problemów antropologicznych i etycznych
(filozofia, etyka, postawy ludzi względem różnych zjawisk społecznych, priorytety ludzi i ich
interpretacja w świetle poglądów filozoficznych )
Mgr Dariusz Dyka i mgr Juliusz Mitelski - Jak działa system informacji przestrzennej GIS? Na przykładzie Siedlec i okolic
(geodezja, kartografia)
Mgr Ireneusz Ruczyński  - Telemetria w badaniach nietoperzy (biologia, chiropterologia)
Mgr Arkadiusz Siergiej i mgr Marek Kondej - Pomiary przy pomocy satelity (geodezja, kartografia, nowoczesne techniki
informatyczne - ćwiczenia w terenie)
Mgr Grzegorz Matejczuk  - Opowieści przyrodnicze z podróży po świecie - jak jest u innych, a jak jest u nas? (Przyroda i
jej ochrona w Polsce i w różnych krajach świata)
Wiktor i Grażyna Wołkow - prezentacja fotogramów przyrodniczych

W programie także: prezentacja dorobku studenckich kół naukowych: Przyrodników, Ornitologów i Chemików, wystawy fotograficzne: Rośliny prawnie chronione, W bramie Bliskiego Wschodu, prezentacja OTOP-u na temat: Ptaki i my i MTOF-u Ochrona bociana białego na Nizinie Mazowieckiej, prezentacja najnowszych technik przekazu informacji, zajęcia z internetem, promocja książek przyrodniczych, prezentacja nowoczesnej aparatury medycznej i inne. Wzorem lat ubiegłych w czasie festiwalu nastąpi wręczenie "Nagrody Złotego Jacka" ufundowanej przez Siedleckie Towarzystwo Naukowe.

Warto już dziś zarezerwować sobie czas na III Festiwal Nauki.
Impreza dostępna dla wszystkich.

Serdecznie zapraszam

W imieniu organizatorów
dr Ryszard Kowalski

Impreza popularyzująca naukę pod patronatem:
J.M. Rektora Akademii Podlaskiej
Prezydenta Miasta Siedlce
J.M. Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach
J.M. Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach

W dniach 20 - 21 października 2001 r. zostanie zorganizowana III Sesja Festiwalu Nauki w Siedlcach.  Z festiwalem związane są zawsze imprezy towarzyszące w formie wystaw i konkursów. Tak też będzie i w tym roku, o czym mam przyjemność poinformować wszystkich zainteresowanych.

  W odróżnieniu od poprzednich edycji festiwalu, w których do konkursowej rywalizacji zapraszaliśmy przede wszystkim młodzież, w tym roku wprowadzamy nowość - do wzięcia udziału w jednym z konkursów zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Temat jest związany z wykonywaną pracą zawodową. Jest okazja do wykazania się pomysłowością i innowacyjnością, zgłaszając pracę na temat: Moja własna, oryginalna pomoc dydaktyczna do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Oprócz nagród indywidualnych i oczywiście dyplomów, w tym konkursie przewidujemy także cenne nagrody dla szkoły.
  Dla młodzieży różnych typów szkół proponujemy temat: Przyroda jesienią.

  W ubiegłym roku nie rozstrzygnęliśmy konkursu na logo festiwalu. Zachęcam więc do wykonania projektów
  LOGO FESTIWALU NAUKI w SIEDLCACH.

  Technika prac dowolna. Podpisane prace konkursowe należy składać w sekretariacie Instytutu Biologii Akademii Podlaskiej, przy ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce do dnia 5.10.2001r. Do pracy konkursowej należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną, co usprawni organizatorom wysłanie informacji do autorów. Przewidziane są cenne nagrody ufundowane przez sponsorów Festiwalu. Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród nastąpi w trakcie trwania festiwalu. Szczegóły odnośnie godzin zostaną podane na plakatach i w informacjach prasowych poprzedzających imprezę.
Najwcześniej program zamieszczony zostanie w internecie na stronach
http://www.ap.siedlce.pl/
http://siedlce.biz.pl/festiwal-nauki

W sprawie dodatkowych informacji proszę kontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomysłowość ludzi jest imponująca i nieograniczona, o czym mogliśmy się przekonać w latach ubiegłych.
Zachęcamy do zaprezentowania swoich możliwości w tegorocznych konkursach!Zapraszamy także do aktywnego uczestnictwa w V Festiwalu Nauki w Warszawie. Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej: http://www.icm.edu.pl/festiwal


Spotkajmy się na festiwalu !

W imieniu organizatorów
dr Ryszard Kowalski

Z  Festiwalem Nauki w trzecie tysiąclecie

Uprzejmie informuję, że w dniach 20 i 21 października 2001 r. planowane jest zorganizowanie III Sesji Festiwalu Nauki
w Siedlcach. Trwają pierwsze prace organizacyjne. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich zainteresowanych tą imprezą, w tym przede wszystkim do środowisk akademickich Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach i Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, w następujących sprawach:

 • Zgłaszania osób chętnych do pracy w komitecie organizacyjnym.
 • Zgłaszania propozycji do programu: wykłady, seminaria, pokazy, prezentacje, ćwiczenia.
 • Zgłaszania propozycji konkursów związanych z festiwalem.
 • Zgłaszania propozycji wystaw.
 • Zgłaszania osób, które zdaniem Państwa warto byłoby zaprosić na nasz Festiwal z referatem z innych ośrodków akademickich i naukowych.
 • Zgłaszania potencjalnych sponsorów imprezy.
Będę wdzięczny za wszystkie propozycje, które pozwolą nam na zorganizowanie imprezy popularyzującej naukę i promującej środowiska naukowe i dydaktyczne naszego Miasta na wysokim poziomie.
Informację o przebiegu ubiegłorocznej II sesji FN w Siedlcach można znaleźć na stronie internetowej założonej i obsługiwanej dzięki uprzejmości Firmy Siedlce.info pl pod adresem:
http://siedlce.info.pl/festiwal-nauki/

Składając propozycje do programu proszę pamiętać, że każdy, niezależnie od wieku, powinien znaleźć dla siebie coś interesującego.

Główne imprezy, w tym wykłady i wystawy, będą odbywały się w auli Instytutu Biologii przy ul. Bolesława Prusa 12.
Po każdym wykładzie i pokazie będzie istniała możliwość spotkania się w kawiarence festiwalowej z gośćmi FN. Na ten cel przeznaczymy pomieszczenie klubu w budynku Instytutu Biologii. Z profesorem można będzie porozmawiać całkiem prywatnie. Zapraszam do współpracy. Spotkajmy się na III festiwalu rozpoczynającym III tysiąclecie.

Zajrzyj na stronę Festiwalu Nauki w Warszawie -http://www.icm.edu.pl/festiwal

Główny organizator
dr Ryszard Kowalski
Kontakt z organizatorami:
Instytut Biologii Akademii Podlaskiej
ul. Prusa 12,  08 -110 Siedlce,   tel. (0 prefix 25) 6431201,  6431206;   fax. (0 prefix 25)) 6431338
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Organizatorzy:

Uniwersytet w Siedlcach logo Muzeum Regionalne w Siedlcach logo Akademia Nauk Stosowanych Mazovia - logo


Partnerzy:

Festiwal Nauki Warszawa - logo  Biblioteka pedagogiczna im Heleny Radlińskiej w Siedlcach - logo Naiad Water Investments Sp. z o.o. Usługi informacyjne - logoKoło Podlasie w Siedlcach, Polski Klub Ekologiczny - logo II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach - logo I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny - logo Nadleśnictwo Siedlce - logo Uczelniany Ośrodek Kultury - logo Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego - logoADN Instytut - Ambicja, Doświadczenie, Nowoczesność - logoOerlemans Foods Polska Sp. z o. o. - logoDLF Seeds s.r.o. - logo