Nauka scala rodziny, nauka łączy pokolenia! Pod takim hasłem odbył się XIV Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach - czterodniowa impreza popularyzująca wiedzę z różnych dyscyplin, promująca naukę, stwarzająca możliwości odwiedzenia badaczy w ich laboratoriach, stanowiąca płaszczyznę wymiany myśli, dyskusji, intelektualnych przeżyć, integrująca wokół edukacyjnych celów wiele instytucji i organizacji współpracujących z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Inauguracja festiwalu odbyła się w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny w Siedlcach. Dopisali dostojni goście i sponsorzy, a publiczność zajęła wszystkie miejsca w odświętnie udekorowanej auli. To bardzo cieszy organizatorów.

Festiwal Nauki i Sztuki jest znaczącym wydarzeniem w naszym akademickim mieście, w którym w sposób szczególny dba się o rozwój oświaty, nauki i kultury. Jest to zasługą mądrej polityki prowadzonej przez współpracujące ze sobą władze samorządowe i akademickie, dobrze rozumiejące społeczną misję szkoły wyższej. Dla festiwalu z nauką i sztuką w nazwie są to bardzo korzystne, wręcz cieplarniane warunki.

Podsumowując święto nauki i sztuki w Siedlcach, warto podać kilka faktów wyraźnie świadczących o ciągłym rozwoju tej formy upowszechniania wiedzy. W programie tegorocznej edycji znalazło się blisko 50 kluczowych haseł, począwszy od archiwistyki do zoopsychologii. Ogółem zapisano w nim 16 bloków tematycznych porządkujących ponad 70 różnorodnych propozycji zaplanowanych w formie wykładów, prezentacji, ćwiczeń laboratoryjnych, wystaw, dyskusji w festiwalowej kawiarence, festiwalowych konferencji, wycieczek terenowych, promocji książek. Przeprowadzono konferencję medyczną nt. „Życie i medycyna – od urodzenia do starości.” Zrealizowano program profilaktyki zdrowotnej ukierunkowany na zapobieganie i leczenie chorób nowotworowych. Trwałym śladem jaki pozostał po XIV edycji tej imprezy są specjalne festiwalowe wydawnictwa, w tym książka „Edukacja środowiskowa”, monografia „Święty Franciszek nad Bugiem – inicjatywy społeczne i gospodarcze oraz badania naukowe w nadbużańskich krajobrazach” i katalog wystawy „Uśmiech rośliny”.

Zgodnie z planem, rozpoczęliśmy od pokazów szalonego naukowca w ramach festiwalowego uniwersytetu dzieci. Najmłodsi uczestnicy opuścili salę wykładową usatysfakcjonowani, a w zasadzie nie bardzo mieli ochotę na to, aby salę opuszczać. W bloku tematycznym „Święty Franciszek nad Bugiem” przypomniana została postać świętego patrona przyrodników oraz zreferowano badania prowadzone od wielu lat w nadbużańskich krajobrazach przez pracowników naukowych Instytutu Biologii UPH w Siedlcach. Nie zabrakło sozologicznych akcentów i zachęty do aktywnej ochrony przyrody na tym terenie. W setkach egzemplarzy rozprowadzono pocztowe karty i zakładki o tematyce przyrodniczej z dekalogiem św. Franciszka z Asyżu. Po raz pierwszy promowaliśmy nową ideę w ochronie przyrody polegającą na tworzeniu lokalnych pomników przyrody. Mamy nadzieję, że w krótkim czasie na wielu drzewach w miejscowościach nad Bugiem pojawi się tabliczka z napisem „Nadbużański Pomnik Przyrody”, a wraz z nią rozpocznie się skuteczna ochrona przyrodniczych skarbów. Po raz kolejny przeprowadzono kampanię sozologiczną zatytułowaną „Weź przyrodę pod parasol” i nie chodzi w niej o to, aby chronić ją przed deszczem, ale przed degradującym wpływem nie zawsze odpowiedzialnego człowieka.

Z bardzo dobrym przyjęciem spotkały się wykłady z botaniki przeprowadzone pod wspólnym hasłem „Tajemnice roślin, tajemnicze rośliny”. Uzupełniły je trzy wystawy „Uśmiech rośliny”, „Bliżej natury” oraz „Fitoprzestępcy? Rośliny trujące.” W sąsiedztwie sali wykładowej, młodzi adepci nauki przeprowadzili ćwiczenia pt. „Skąd rośliny czerpią energię?”, a zaprzyjaźniona z festiwalem firma Delta Optical warsztaty mikroskopowe nt. „Małe jest piękne”.

Na festiwalu rozmawialiśmy naukowo o koniach, w tym o psychologii tych zwierząt i oglądaliśmy pokazy w Akademickim Ośrodku Jeździeckim, przygotowane przez utalentowanych i utytułowanych mistrzów w ujeżdżeniu, skokach i rajdach. Pokazy przygotowali także ułani.

Na festiwalu w sposób szczególny akcentowana była idea nauki do późnej starości. Seniorzy uczestniczyli w zajęciach zatytułowanych. „Zadziwić wnuka!” – edukacja dla babć i dziadków w zakresie magicznej chemii w kuchni i łazience, faktach i mitach domowych sposobów na wszystko. W laboratorium chemicznym poszukiwano odpowiedzi na pytania: Jak kwaśna jest ziemia w ogródku?, Jak twarda jest woda w kranie?, Jak słodka jest herbata? i in.

Aby uczcić rok Janusza Korczaka, odwiedzono Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, gdzie wielki Doktor i Przyjaciel Dzieci postawił ostatni ślad w swojej ziemskiej wędrówce.

Naukowy i honorowy patronat nad imprezą sprawowało w sumie 22 osób i instytucji, w tym Rada Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN. Bogaty i różnorodny program zapewniła współpraca aż 25 podmiotów współdziałających z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Wsparcia medialnego udzieliły festiwalowi lokalne i ogólnopolskie media, w tym miesięcznik Ekonatura, za co składamy serdeczne podziękowania. Finansowej pomocy udzieliły nam dwaj strategiczni sponsorzy: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., a rzeczowo pomogli festiwalowi Honda Wyszomirski i Foto Zarzycki.

Tradycją Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach jest honorowanie społeczników za ich serce dla przyrody Medalem Polskiej Niezapominajki. W tym roku, w nietypowej dla niezapominajek jesiennej porze, zakwitły one u 13 różnych osób i instytucji z terenu całego kraju (lista laureatów w ramce). Medal powstał z inicjatywy niezapominajkowego programu prowadzonego w pierwszym programie Polskiego Radia przez śp. Redaktora Andrzeja Zalewskiego. Autorem projektu medalu jest Prof. Marian Gardziński. Medal przyznaje kapituła powołana przez organizatora Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, pracująca pod honorowym przewodnictwem Pani Prof. Anny Stańczykowskiej- Piotrowskiej. Jest on bardzo prosty i trochę chropowaty. Ale tylko rzeczy proste mają w sobie naturalne piękno. W jego porowatej strukturze mieści się wiele uczuć i podziękowań składanych społecznikom za ich prośrodowiskowe działania. Była to już dziesiąta edycja tego wyróżnienia. Gratuluję wszystkim laureatom i dziękuję im za wzorową postawę podrywającą do działania inne osoby. W sposób szczególny dziękuję i gratuluję Redakcji Ekonatury i cieszę się, że zechciała przyjąć to zaszczytne wyróżnienie. Z tym popularnonaukowym miesięcznikiem związany jest od dawna Prof. Jacek Twardowski, autor wielu artykułów opublikowanych na jego łamach, który także przyjął to wyróżnienie.

Za nami wielkie święto nauki i edukacji, którego głównym sprawcą był jak co roku Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, uczelnia z blisko 50 letnią tradycją, prowadząca badania naukowe i kształcenie studentów, ale także otwarta na kontakty ze społeczeństwem, czego najlepszym dowodem jest Festiwal Nauki i Sztuki.

Czy tegoroczne hasło przyświecające festiwalowi było właściwie dobrane? Sądząc po wiekowym zróżnicowaniu uczestników festiwalowych spotkań, należy udzielić twierdzącej odpowiedzi. Oprócz młodzieży szkolnej, w salach wykładowych pojawiło się wiele osób starszych – studentów uniwersytetu III wieku. Byli rodzice z dziećmi i dziadkowie z wnuczkami. Tak, to jednak prawda! Nauka scala rodziny i łączy pokolenia!

Ryszard Kowalski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Więcej zdjęć dostępnych jest w postaci pliku ZIP (objętość pliku: 34 MB).

FotogaleriaOrganizatorzy:

Uniwersytet w Siedlcach logo Muzeum Regionalne w Siedlcach logo Akademia Nauk Stosowanych Mazovia - logo


Partnerzy:

Festiwal Nauki Warszawa - logo  Biblioteka pedagogiczna im Heleny Radlińskiej w Siedlcach - logo Naiad Water Investments Sp. z o.o. Usługi informacyjne - logoKoło Podlasie w Siedlcach, Polski Klub Ekologiczny - logo II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach - logo I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny - logo Nadleśnictwo Siedlce - logo Uczelniany Ośrodek Kultury - logo Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego - logoADN Instytut - Ambicja, Doświadczenie, Nowoczesność - logoOerlemans Foods Polska Sp. z o. o. - logoDLF Seeds s.r.o. - logo