Przyszli i to bardzo cieszy organizatorów XV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach. Czy sprawił to słodki miód przywieziony na degustację do Instytutu Biologii, gdzie zaplanowano spotkania z pszczelarzami? A może zainteresowanie biologią i znaczeniem pszczół oraz ich kuzynek sprawiło, że aula Instytutu Biologii wypełniona była do ostatniego miejsca? Pewnie i jedno i drugie przyczyniło się do tego, że pszczelarstwo stało się festiwalowym hitem i pobiło rekordy frekwencji. Ale przecież na większości zaplanowanych wykładów, ćwiczeń, warsztatów, spotkań dyskusyjnych na frekwencję nie można narzekać.

 

Świetnie spisali się najmłodsi uczestnicy festiwalu - przedszkolaki. Studenci z Koła Naukowego Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej rozmawiali z nimi o niepełnosprawności. Zrobili to znakomicie zarówno pod względem doboru treści jak i metodycznego ich przekazu, inaugurując w dobrym stylu czterodniowe święto nauki w Siedlcach. Ci sami studenci, w dalszej części festiwalowych spotkań udowodnili, że potrafią rozmawiać z osobami z każdej grupy wiekowej: z gimnazjalistami o problematyce społecznego wykluczenia i z nauczycielami o cyberprzemocy. Zdolną mamy młodzież w Uniwersytecie i mądrych nauczycieli sprawujących funkcję opiekunów kół naukowych i to dotyczy wszystkich wydziałów. Dowodem na to były chociażby: jubileuszowa sesja poświęcona dwudziestoleciu Studenckiego Koła Naukowego Ekologów „Ciconia”, zajęcia ze statystyki prowadzone przez studentów Koła Naukowego Studentów Matematyki, czy też „Wesoły autobus” i inne punkty programu związane z poznaniem kultury i języka zachodniego sąsiada, obsługiwane przez studentów germanistyki i młodzież z Deutsche Schule. Na słowa uznania zasłużyła młodzież licealna. W Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Bolesława Prusa w Siedlcach zrealizowany został „astronomiczny program” i określenie to należy odnieść zarówno do poruszanej tematyki, jak i rozmachu oraz  różnorodności poruszanych zagadnień. W I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny młodzież przygotowała spektakl teatralny poświęcony Ojczyźnie i 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Poprzez szeroki udział młodych wykładowców – licealistów, studentów i początkujących nauczycieli, piętnasty festiwal tryskał energią, zaskakiwał i zachwycał. Zrealizowano cały program oprócz jednego punktu. Nie zdołano zbudować Muru Berlińskiego i chyba dobrze, że tak się stało. Raz zburzony, niech nigdy nie zostanie odbudowany!

 

Oficjalna część XV Festiwalu rozpoczęła się naukowym spotkaniem „Pod Dębem”. W pałacu Ogińskich, przed którym pięć lat temu posadzono dąb, nadając mu imię „Popularyzator Nauki”, odbyło się naukowe spotkanie, w którym uczestniczyli Ci, którzy drzewko kiedyś sadzili. Na to spotkanie przyjechali między innymi prof. Magdalena Fikus i prof. Andrzej Grzywacz. Przed wysłuchaniem wykładów o wartości polskich lasów, znaczeniu biotechnologii i drzewach w literaturze odbyło się wręczenie Medalu Polskiej Niezapominajki. To już jedenasta edycja tego wyróżnienia, na trwałe powiązanego z Festiwalem Nauki i Sztuki w Siedlcach. Medal jest mosiężny, z błyszczącym kwiatkiem na awersie, pod którym umieszczono prośbę przyrody skierowaną do każdego z nas – „nie zapomnij o mnie”. Celowo ma porowatą strukturę, aby w zagłębieniach materii zmieścić jak najwięcej uczuć i podziękowań za prośrodowiskową aktywność. Tytuły Laureata otrzymało w tym roku dziesięć osób i instytucji, za popularyzację wiedzy przyrodniczej i działania edukacyjne. Ich wspólną cechą jest robienie zwykłych rzeczy z pasją i niezwykle dobrze. Jedną z „Niezapominajek” postanowiono przyznać za „Malwy”, które do warmińsko-mazurskiego krajobrazu chce przywrócić Pan Waldemar Mierzwa. To wspaniały pomysł przywracania wartości „kwiatom polskim”, wyrwanym z naszej tradycji i zastąpionym różnorodnymi egzotycznymi gatunkami. Laureatom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania. Bądźcie dalej aktywni, a my będziemy Was naśladować i uczyć się na Waszym przykładzie jak dbać o skarby Natury i jak kształtować Człowieka, aby nigdy nie zapomniał o przyrodzie. Po raz kolejny wręczone zostały także Nagrody Złotego Jacka, których inicjatorem jest Siedleckie Towarzystwo Naukowe. Nagrodą tą honoruje się ludzi i instytucje za naukową i kulturalną aktywność związaną z naszym regionem. Kłaniamy się Laureatom tego zaszczytnego wyróżnienia i serdecznie im gratulujemy.

 

Oprócz wymienionych już wyżej tematów festiwalowych spotkań, „odczytywaliśmy na nowo” twórczość Juliana Tuwima, mogliśmy poznać pracę archiwisty, badaliśmy własne DNA, dyskutowaliśmy o kulturotwórczej roli łowiectwa, poznaliśmy gwarę myśliwską, odświeżyliśmy sobie znaczenie słowa „Ojczyzna”, szukaliśmy zwierząt na kartach literatury, zgłębialiśmy tematykę bezpieczeństwa narodowego, odbyliśmy ciekawą podróż do Gruzji, przypomnieliśmy sobie życiorys i naukowe dokonania profesora Jana Czochralskiego, znakomitego chemika - krystalografa. Dzięki festiwalowym spotkaniom wiemy dziś więcej o genetycznej profilaktyce nowotworów, o energooszczędnym budownictwie, zarządzaniu procesami gospodarczymi, badaniach przyrodniczych prowadzonych przez młodych przyrodników oraz o tym, jak naturalna przyroda pobliskiej Jaty chroniła człowieka i wpływała na bieg historii. Posadziliśmy też dąb, nadając mu imię „Humanista”. Niech rośnie na chwałę Wydziału Humanistycznego, sławi imię Uniwersytetu i przypomina swym szumem jak ważne są humanistyczne zasady w życiu każdej społeczności.

 

Piętnasty Festiwal Nauki i Sztuki zakończył się. Zorganizowano go w czterech kolejnych październikowych dniach, przy słonecznej pogodzie, takiej jak na zamówienie. W jego programie umieszczono około dwudziestu bloków tematycznych. Z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym współpracowało organizacyjnie i programowo prawie trzydzieści różnych instytucji. Zapamiętamy ten festiwal jako imprezę po raz pierwszy uwzględniającą tematykę pszczelarską, stąd niektórzy powiadają, że był to „festiwal brzęczący”. Potwierdzam to, dodając jednocześnie, że brzęczały nie tylko pszczoły, ale i pieniądze przekazane na jego organizację przez sponsorów, a wśród nich Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wspierający festiwal począwszy od pierwszej jego edycji. Ci którzy uczestniczyli w festiwalowych spotkaniach na pewno nie żałują. Łatwo ich rozpoznać, gdyż chodzą po ulicach i to nie tylko Siedlec, z bawełnianymi torbami z napisem „Weź przyrodę pod parasol!” i swoją postawą udowadniają, że nawet robiąc zakupy można chronić naturalne środowisko.

 

Wszystkim osobom, które wniosły wkład w przygotowanie XV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach składam serdeczne podziękowania. Dziękuję wykładowcom za przekazaną wiedzę, a sponsorom za ich hojność. Dziękuję także mediom za to, że za ich pośrednictwem informacja o festiwalu dotarła do wielu osób w odległych miejscowościach. Tych, którzy przyszli na Festiwal podziwiam za ich mądrość, bowiem wybrali najlepszy sposób na spędzenie wolnego czasu i zainwestowali we własny intelektualny rozwój. Oni z pewnością dobrze wiedzą o tym, że „Nauka scala rodziny. Nauka łączy pokolenia. Nauka czyni człowieka wolnym!”. Następny festiwal odbędzie się w dniach 16-19.10.2014 r. Już dziś zapraszam do programowej współpracy.

Ryszard Kowalski

Fotogaleria

 

UWAGA: Więcej zdjęć dostępnych jest w pliku ZIP (objętość 41MB).Organizatorzy:

Uniwersytet w Siedlcach logo Muzeum Regionalne w Siedlcach logo Akademia Nauk Stosowanych Mazovia - logo


Partnerzy:

Festiwal Nauki Warszawa - logo  Biblioteka pedagogiczna im Heleny Radlińskiej w Siedlcach - logo Naiad Water Investments Sp. z o.o. Usługi informacyjne - logoKoło Podlasie w Siedlcach, Polski Klub Ekologiczny - logo II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach - logo I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny - logo Nadleśnictwo Siedlce - logo Uczelniany Ośrodek Kultury - logo Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego - logoADN Instytut - Ambicja, Doświadczenie, Nowoczesność - logoOerlemans Foods Polska Sp. z o. o. - logoDLF Seeds s.r.o. - logo