X edycja Festiwalu Nauki i Sztuki

W dniach 16 – 19 października 2008 r odbył się w Siedlcach X Festiwal Nauki i Sztuki. Przygotowała go Akademia Podlaska przy współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania i innymi instytucjami i organizacjami realizującymi cele z zakresu nauki i edukacji. Były wśród nich: Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Szkoła Festiwalu Nauki w Warszawie, Fundacja BioEdukacji, Centrum Nauki Kopernik, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Muzeum Regionalne, Zespół Szkół Muzycznych, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego – Oddział Terenowy w Siedlcach, Miejski Ośrodek Kultury, Nadleśnictwo Siedlce, Nadbużański Park Krajobrazowy, Liga Ochrony Przyrody ZO w Siedlcach, Auto Podlasie Sp. z. o.o., Dom Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami”, Zakład Utylizacji Odpadów, PROJEKTOR – Wolontariat Studencki, Biblioteka Główna AP, Biblioteka Pedagogiczna, Exclusive Polska i inne organizacje i instytucje. Jak co roku Głównym sponsorem Festiwalu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Ogółem organizatorzy zaproponowali publiczności ponad 50 różnych propozycji programowych, wśród których były wykłady, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe, spotkania dyskusyjne, wystawy, konkursy.


W dniu rozpoczęcia Festiwalu, przed Pałacem Ogińskich, który pełni funkcję reprezentacyjnego budynku Akademii Podlaskiej, Rektor prof. dr hab. Antoni Jówko, w obecności znakomitych gości w osobach prof. dr hab. Magdaleny Fikus przewodniczącej Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jana Madeya wiceprzewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i jednocześnie przewodniczącego Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji oraz prof. dr hab. Andrzeja Grzywacza przewodniczącego Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk i innych osób reprezentujących różne instytucje z naszego regionu, w uroczysty sposób posadzili dąb i odsłonili tablicę pamiątkową poświęconą temu wydarzeniu. Drzewo otrzymało nazwę „Popularyzator Nauki” dla upamiętnienia 40 rocznicy założenia uczelni w Siedlcach i podkreślenia faktu jej zaangażowania w upowszechnianie wiedzy. W ten symboliczny sposób, w ramach programu X Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, zostały zainaugurowane obchody roku jubileuszowego. Uroczystość tą przygotowano we współpracy z Duszpasterstwem Akademickim, Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym, Nadleśnictwem Siedlce, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Auto Podlasie Sp. z. o.o., Przedsiębiorstwem Usług Handlowych „ODMET” Sp. z.o.o. oraz Polimexem-Mostostal S.A. Galeria fotografii z tej uroczystości znajduje się na stronie internetowej:
http://www.ap.siedlce.pl/index.php/aktualnosci-pracownicy/338-db-na-czterdziestolecie.html

oraz na stronie http://www.ib.ap.siedlce.pl/X%20FESTIWAL%20foto.htm , gdzie zamieszczono wiele zdjęć dokumentujących całą imprezę.


Tradycyjnie zorganizowana była kawiarenka festiwalowa, w której toczyły się naukowe dyskusje „oko w oko z profesorem”, przed i po wygłoszonych wykładach. Realizowany był także program edukacyjny „Zakupy bez folii” – „Robiąc zakupy myśl o środowisku - Nie daj się zafoliować!” oraz „Z siecią na łowy. Z siatką na zakupy!” Ten drugi program skorelowany był z blokiem tematycznym wykładowo - ćwiczeniowym „Sekretne życie pająków”. W tegorocznym programie w sposób kompleksowy przedstawiona została arachnologia, w której Instytut Biologii AP ma liczące się w świecie osiągnięcia, co doceniono powierzając mu organizację w 2010 roku światowego kongresu arachnologicznego.
Należy odnotować fakt, że z tegorocznym Festiwalem połączonych było kilka wystaw, wśród których dwie zasługują na szczególne wyróżnienie. Pierwsza, to wystawa fotografii Janusza Gajosa zorganizowana przez Akademicką Galerię Fotografii AP. Informację na jej temat można przeczytać na stronie internetowej www.artinfo.pl . Druga, to wystawa „Ekslibris przyrodniczy”, przygotowana w Bibliotece Głównej AP przez Pana dr Krzysztofa Kmiecia.
W czasie trwania Festiwalu, już po raz szósty wręczono Medale Mazowieckiej Niezapominajki za społeczną pracę prośrodowiskową. W tym roku otrzymało je łącznie 7 osób i instytucji. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej Festiwalu www.festiwal.ap.siedlce.pl . Tam też zamieszczony jest plik z tegorocznym, zrealizowanym już programem.


Warto dodać na zakończenie, że Festiwal w Siedlcach przyciąga nie tylko mieszkańców Siedlec i okolic. W tym roku odwiedziły nas grupy młodzieży z Chełma, Warszawy, Garwolina, Łukowa, Sokołowa Podlaskiego, Węgrowa i innych miejscowości. Wzrasta zatem ranga Festiwalu i zasięg jego edukacyjnego oddziaływania. To cieszy i pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość, na kolejny październik.


Wszystkim osobom i instytucjom, które były zaangażowane w przygotowanie Festiwalu składam serdeczne podziękowanie. Dziękuję także naszym gościom, patronom honorowym i sponsorom, a także wszystkim uczestnikom.
Opracował: Ryszard Kowalski

Dr Ryszard Kowalski
Instytut Biologii
Akademia Podlaska
Ul. B. Prusa 12
08-110 Siedlce
Tel. 025 6431201, 6431206
Tel. kom. 0602688622

Lista laureatów Medalu Mazowieckiej Niezapominajki 2008 – szósta edycja

1. Muzeum Regionalne w Siedlcach (za promowanie przyrody i kultury w czterdziestoletniej działalności Muzeum, w tym za wystawy przyrodnicze, współpracę programową przy organizacji Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach)
2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach Piankach (za inicjatywy prośrodowiskowe w gminie, podejmowane lokalnie, ale o zasięgu ogólnopolskim, w tym za ustanowienie Medalu im. Wiktora Ignacego Godlewskiego, który jest przyznawany za społeczne działania na rzecz ochrony środowiska i szeroko pojętej kultury)
3. Katolickie Radio Podlasie (za cykle audycji poświęconych przyrodzie i jej ochronie)
4. Radio Zet (za program zabieram.pl, który polega na organizowaniu się ludzi odbywających dłuższe podróże i wzajemnym podwożeniu, co w efekcie powinno prowadzić do zmniejszenia liczby samochodów na naszych drogach, a więc przynosić wymierne korzyści dla przyrody)
5. Pani Iwona Muder - nauczycielka z Łosic (za aktywność prośrodowiskową i edukację ekologiczną, udział w licznych konkursach przyrodniczych razem ze swoimi uczniami, współpracę z prasą i innymi mediami informacyjnymi w zakresie popularyzacji wiedzy przyrodniczej i za kształtowanie proekologicznych postaw dzieci i młodzieży)
6. Pan Tomasz Skrzyczyński (za wieloletnią pracę w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, daleko wykraczającą poza obowiązki służbowe, życzliwość do osób zajmujących się edukacją i budowanie klimatu sprzyjającego prowadzeniu tego rodzaju społecznej działalności w kierowanych przez niego instytucjach)
7. Pan Cezary Starczewski (za wieloletnią pracę w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, daleko wykraczającą poza obowiązki służbowe, a także za kierowanie Stowarzyszeniem Regionów, Powiatów i Gmin Nadbużańskich, które wspiera rozwój zrównoważony na terenach nadbużańskich).

Kapituła w składzie:
Prof. dr hab. Anna Stańczykowska-Piotrowska
Red. Andrzej Zalewski
Prof. dr hab. Elżbieta Królak
Mgr inż. Zbigniew Kaszuba
Mgr inż. Adam Mróz

Pomysłodawca ustanowienia Medalu: dr Ryszard Kowalski, organizator Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach i w Olecku


O medalu Mazowieckiej (Polskiej) Niezapominajki


„Nie zapomnij o mnie –Przyroda”.

Zaprojektowany przez rzeźbiarza w sposób niezwykle skromny, lecz wyrazisty, wykonany nie z cennego kruszcu w państwowej mennicy, ale z mosiądzu w prostej rzemieślniczej manufakturze, umieszczony na drewnianej podstawce, ręcznie wykonanej przez artystę z kawałków odpadowego drewna. Medal Mazowieckiej Niezapominajki, bo o nim mowa, ustanowiony został przez przyrodników, wypływa z ich serc i razem z podziękowaniami trafia do tych osób, które z ogromnym poświęceniem i pasją realizują ważne sozologiczne cele. To niesamowite, że niebieski niepozorny kwiatek, za sprawą Redaktora Andrzeja Zalewskiego z Ekoradia i licznej rzeszy zwolenników tego pomysłu, urósł dziś do rangi symbolu grupującego ludzi wokół ważnych spraw związanych z ochroną przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa. Z niebieskimi kwiatkami wiążemy dziś nadzieję na pomyślną ewolucję, a może nawet rewolucję w świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa. Można w to wierzyć, gdyż niezapominajkowy program edukacyjny jest już dziś z powodzeniem realizowany we wszystkich zakątkach Polski. Gwarancją tego, że w dalszym ciągu będzie się rozwijał z pożytkiem dla przyrody i wszystkich jej użytkowników jest to, że niezapominajka zakorzeniła się na dobre w sercach wielu ludzi w różnym wieku i kwitnie w nich oddziałując na umysły i skłaniając do społecznej proekologicznej aktywności.
Siedlce w sposób szczególny zaznaczone są na niezapominajkowej mapie kraju. To w Instytucie Biologii Akademii Podlaskiej, przy wsparciu ZO LOP w Siedlcach, powstał przed sześcioma laty pomysł ustanowienia medalu, dla honorowania ludzi i instytucji za przejawianie inicjatywy i społeczną pracę, dla wyrażania uznania, podtrzymania motywacji i odbudowywania społecznych wzorców i autorytetów. Okazją do jego wręczania jest corocznie organizowany Festiwal Nauki i Sztuki z bogatym programem przyrodniczym.
W czasie X Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, dokładnie 18 października 2008r. o godzinie 15 w auli Instytutu Biologii AP przy ul. Prusa 12, po raz szósty zostaną wręczone „Medale Mazowieckiej Niezapominajki”. Warto przypomnieć, że kandydatami do tego zaszczytnego wyróżnienia, mogą być osoby, organizacje i instytucje, które swoją inicjatywą i działaniem, przyczyniły się w znaczący sposób do ochrony środowiska przyrodniczego. Od 2005 r. Kapituła rozpatruje także w wyjątkowych przypadkach wnioski dotyczące osób zmarłych.
Wnioskodawcą może być indywidualna osoba, organizacja społeczna, instytucja. Kandydatów zgłaszać mogą wszyscy baczni obserwatorzy życia społecznego i zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym. Wnioski składane do 1 września rozpatruje Kapituła medalu, pracująca pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Stańczykowskiej Piotrowskiej. Laureaci zapraszani są na Festiwal Nauki i Sztuki odbywający się w Siedlcach, gdzie w miłej oprawie artystycznej i w obecności wielu znaczących osób pełniących ważne funkcje społeczne, otrzymują medal i pamiątkowy dyplom, którego wierszowana treść brzmi następująco: Tym, co z zapałem pracują, sprzątają, uczą się, sadzą drzewa, innych zachęcają, Potrafią się zachwycić, mimo złej pogody, liściem drżącym na wietrze, zapachem przyrody. Tym, co w wysiłkach nigdy nie ustają, Mazowieckiej Przyrodzie serce swe oddają.
Mam przyjemność poinformować, że od roku 2007 niezapominajkowy medal, dodatkowo z oryginalną statuetką wykutą z żelaza przez mistrza Jana Opanowskiego z Olecka, jest wręczany w czasie Festiwalu Nauki i Sztuki organizowanym przez Wszechnicę Mazurską w Olecku. W tamtym środowisku nazywany jest Medalem Mazurskiej Niezapominajki. Tam w Krainie Jezior niezapominajka czuje się szczególnie dobrze, a i ludzi dbających o przyrodę nie brakuje. Od przyszłego roku będziemy zabiegać w Kapitule Polskiej Niezapominajki, aby nasz pomysł na medal stał się ogólnopolski.


Szanujmy przyrodę, honorujmy i nagradzajmy osoby, które pracują na jej rzecz. Dbajmy o przyrodę i zdrowie – wszystko inne można kupić w markecie za rogiem ulicy.

Ryszard Kowalski – organizator FN i Sz. w Siedlcach i w Olecku


Wybicie Medalu i wykonanie drewnianych podstawek finansowane jest z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dziękujemy.


Dr Ryszard Kowalski
Instytut Biologii Akademii Podlaskiej
08-110 Siedlce
tel. 025 6431206, 6431201
Tel. kom. 0602688622
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czwartek, 16 października 2008 r.

Aula Instytutu Biologii AP, ul. B. Prusa 12
11.00 – 12.00 Prof. Jan Madey, Uniwersytet Warszawski, wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, przewodniczący Rady d/s Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji. Z abstrakcją na Ty. Wykład inaugurujący X Festiwal Nauki i Sztuki.
12.00 – 13.00 Prof. Andrzej Grzywacz, SGGW w Warszawie, przewodniczący Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN, Dr h. c. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. „Drzewa nasze ojczyste!... Pomniki nasze!”.

40 lat Akademii Podlaskiej
30 rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II

Plac przed Pałacem Ogińskich, ul. Konarskiego 2
13.30 – 14.15 – Posadzenie dębu „Popularyzator Nauki” dla upamiętnienia 40 rocznicy założenia uczelni w Siedlcach, pracującej dziś pod nazwą Akademia Podlaska (symboliczne rozpoczęcie roku jubileuszowego AP).
W certyfikacie zostanie zapisane, że posadzony dąb pochodzi z limitowanej serii sadzonek poświęconych przez papieża Benedykta XVI, i że został posadzony na chwałę Uczelni w 40 rocznicę jej powołania. Zaznaczone zostanie też to, że posadzenie drzewka miało miejsce w 30 rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża, w 15 rocznicę powołania Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, w roku 10–tej edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach i 10-tej rocznicy powstania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Punkt programu przygotowany we współpracy z Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym, Nadleśnictwem Siedlce, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Auto Podlasie Sp. z. o.o., Autoryzowany Dealer Toyota Motor Poland CO. LTD.

„Toyota sadzi drzewa”

Plac przed Pałacem Ogińskich, ul. Konarskiego 2
13.00 – 15.00 Nauka w służbie motoryzacji. Toyota – prośrodowiskowe i prokonsumenckie działania Firmy. Spotkanie ze specjalistami z Toyoty i ekspozycja nowości motoryzacyjnych tej firmy.

Sala Biała Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Pułaskiego 6

16.00 – 17.00 Dr Grażyna Majkowska, Instytut Dziennikarstwa UW w Warszawie. Język mediów jako wzór czy antywzór polszczyzny?
17.00 – 18.00 Ks. Dr Grzegorz Stolarski, Katedra Filozofii na Wydziale Humanistycznym AP. Karol Wojtyła – klucz do Jego filozofii.

Rok 2008 – Rokiem Zbigniewa Herberta
18.00 – 19.00 Prof. Zbigniew Lisowski, Katedra Historii Literatury Polskiej na Wydziale Humanistycznym AP. Wizje walki powstańczej w poezji Zbigniewa Herberta.

To wszystko na czwartek. Do zobaczenia na imprezach piątkowych! Zapraszamy.


Piątek, 17 października 2008 r.


Aula Instytutu Biologii AP, ul. Prusa 12
9.00 – 9.45 Prof. Bogumił Leszczyński, Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej AP. Bioróżnorodność wokół Zwrotnika Koziorożca.
10.00 – 10.45 Prof. Marek Żabka, Katedra Zoologii w Instytucie Biologii AP. Sekretne życie pająków. (patrz zajęcia ćwiczeniowe „Arachnologia bez tajemnic”).
11.00 – 11.45 Dr Cezary Tkaczuk, Katedra Ochrony Roślin w Instytucie Agronomii AP. Owadomorki (Entomophthorales) – doskonali mordercy w świecie grzybów.
12.00 – 12.45 Dr Sylwia Oleszczuk, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. GMO w pigułce, czyli co warto wiedzieć o genetycznych modyfikacjach organizmów.
13.00 - 13.45 Prof. Krzysztof Motyka, Katedra Socjologii Prawa i Praw Człowieka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Administracji, Samorządu i Prawa AP. Prawo nie jest nudne! O kamieniach, zwierzętach, kobietach i aniołach w prawie.

„Arachnologia bez tajemnic”
Sala 203 i 228 w Instytucie Biologii AP
11:00 – 14:00 Blok zajęć ćwiczeniowych związany tematycznie z wykładem „Sekretne życie pająków”. Zgłoszenia pod telefonem: 025 6431209, 6431358, 6431201.
Morfologia, anatomia, ekologia i zachowanie się pająków; czym się różni pająk od owada?; budowa sieci; skąd się bierze „babie lato?”; czy pająki tańczą?; ochrona gatunkowa pająków i inne ciekawe zagadnienia omawiane poglądowo przez specjalistów w składzie:
dr Marzena Stańska, dr Izabela Hajdamowicz, dr Joanna Gardzińska, dr Barbara Patoleta, dr Piotr Jastrzębski z Katedry Zoologii w Instytucie Biologii oraz studentów biologii.

Budynek Biblioteki Głównej AP, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 9, sala 101
15.00 – 15.30 Wręczenie nagród w festiwalowych konkursach.
15.45 – 16.15 Dr Krzysztof Kmieć, Katedra Farmakognozji Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński. Przyrodniczy ekslibris. Wernisaż wystawy.
Dla gości wernisażu przygotowana będzie smaczna i zdrowa niespodzianka przez firmę zielarską KAWON z Gostynia.
16.20 – 17.05 Dr Krzysztof Kmieć, Katedra Farmakognozji Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński. Kasztanowce w terapii, sztuce i architekturze.

Sala czytelni głównej, I piętro
17.30 – Linoryt - szkoła ekslibrisu dra Krzysztofa Kmiecia.
Zajęcia warsztatowe, pt. „I Ty możesz mieć własny ekslibris, a więc go wykonaj!”.

Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1
18.00 – Wręczenie Nagród Złotego Jacka.

Aula Instytutu Biologii AP, ul. Prusa 12
20.00 – 22.00 Projekcja nagrodzonego Oskarem filmu Ala Gore'a (współlaureata Pokojowej Nagrody Nobla) pt. „Niewygodna prawda”. Dyskusja nt. zmian klimatycznych spowodowanych globalnym ociepleniem. Prowadzenie dyskusji: Prof. Ludwik Tomiałojć.

Nie przegap innych piątkowych atrakcji programu, w tym koniecznie odwiedź wystawę „Eksperymentuj!, w sali Podlasie przy ul Sienkiewicza 63. Szczegóły w dalszej części programu.

Dziękujemy za uczestnictwo w piątek. Zapraszamy na sobotę. Dobranoc!


Sobota, 18 października 2008 r.

Światowy Rok Planety Ziemia!

Aula Instytutu Biologii AP, ul. Prusa 12
Skąd czerpać energię?
9.00 – 9.45 Prof. Ludwik Tomiałojć, Uniwersytet Wrocławski. Energetyka obywatelska oparta na źródłach odnawialnych sposobem na hamowanie zmian klimatu.
10.00 – 10.30 Mgr inż. Urszula Gadomska, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego. Oddział Terenowy w Siedlcach. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie mazowieckim.
10.40 – 11.20 Mgr inż. Izabela B. Toborowicz, Katedra Agronomii na Wydziale Rolnictwa i Biologii, SGGW w Warszawie. Czy trawy są kaloryczne? Trawy C4 jako źródło biomasy.
Środowisko a rolnictwo.
11.45 – 12.30 -Prof. Zygmunt Litwińczuk, Katedra Hodowli Bydła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Dr h. c. Akademii Podlaskiej. Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji mleka i jego właściwości odżywczych.
(zobacz impreza towarzysząca „Firmy z certyfikatem jakości”- stoiska promocyjne firm mleczarskich).
12.45 – 13.30 Prof. Krzysztof Jakubowski, Muzeum Ziemi PAN, Warszawa. Ochrona dziedzictwa geologicznego Ziemi.
13.45 – 14.30 Prof. Stanisław Czachorowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie. Chruściki, czyli zawodowcy i amatorzy w poszukiwania złota i zmian klimatu.

Aula Instytutu Biologii, ul. Prusa 12
Architektura, kultura, przyroda, piękno ...
15.30 – 16.00 Wręczenie Medali Mazowieckiej Niezapominajki – VI edycja.
16.05 – 17.15 Dr Andrzej Janusz Korbel. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Hajnówce. Mapa kulturowa regionu Puszczy Białowieskiej.
17.20 – 18.05 Mgr inż. arch. Andrzej Bakiera, LINIARS. Place. Walory i absurdy przestrzeni publicznej.
18.15 – 18.45 Mgr Piotr Ługowski, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, doktorant Instytutu Sztuki PAN. Brama Księżnej Ogińskiej"- nierozpoznane dzieło Szymona Bogumiła Zuga.
19.00 - Dr Paweł Świątkiewicz, Klinika Ortopedii Szpitala Uniwersyteckiego w Białymstoku. Biebrza i okolice. Gawęda przyrodnicza.

Jeśli wystawy „Eksperymentuj!” nie udało Ci się odwiedzić wczoraj, pójdź koniecznie dziś. Będzie czynna także jutro. Warto też wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez Fundację BioEdukacji i Szkołę Festiwalu Nauki w Warszawie. Obejrzysz własne DNA! Przeczytaj program do końca. Jest w czym wybierać.

Tak wspaniale kończy się trzeci dzień intelektualnych przygód. Zapraszamy na niedzielę! Koniecznie zabierz ze sobą znajomych, niech także skorzystają.Niedziela, 19 października 2008 r.

Aula Instytutu Biologii, ul. Prusa 12
Spotkania z medycyną, fizyką, przyrodą, muzyką i sztuką
9.00 – 9.45 Dr Paweł Świątkiewicz, Klinika Ortopedii Szpitala Uniwersyteckiego w Białymstoku. Zabiegi rekonstrukcyjne w chirurgii ręki.
9.50 – 10.35 Dr Michał Skalski, Klinika Psychiatrii AM w Warszawie. Jak śpią Polacy? A jak studenci?
10.40 – 11.20 Dr n. med. M.B.A. Adam Marcheluk, Oddział Urologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach. Nowatorskie metody w urologii.
11.30 – 12.15 Dr Leszek Marek Krześniak, Gabinet Medycyny Naturalnej w Warszawie.
Jak metodami naturalnymi zapobiegać chorobom układu krążenia?
12.30 – 13.15 Dr Stanisław Bajtlik, Centrum Astronomiczne PAN im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. O czasie.
13.25 – 14.10 Dr hab. Andrzej Wysmołek, Konrad Nesteruk, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski. Energia słoneczna – nadzieja dla świata?
14.15 – 15.00 Konrad Nesteruk, student Wydziału Fizyki, Uniwersytet Warszawski. LHC - machina złotego wieku fizyki.

Akademicka Galeria Fotografii AP, ul. Sienkiewicza 51
15.00 – 15.30 Fotografie Janusza Gajosa – wernisaż wystawy fotograficznej z udziałem Autora.
Aula nr 3, ul. 3-go Maja 52
15:40 – Z Januszem Gajosem o fotografii – spotkanie autorskie.

Sala Biała Mieskiego Ośrodka Kultury, ul. Pułaskiego 6
18.00 – 19.00 Koncert uczniów i pedagogów Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.

Zakończenie Festiwalu. Następny rozpoczynający drugą dziesiątkę za rok –
15-18 października 2009. Już można składać propozycje do programu. Zachęcamy!


Ćwiczenia, warsztaty, pokazy, wystawy, stoiska promocyjne i inne

Sobota,18 października 2008 r., Instytut Biologii, ul. Prusa 12, godz. 10 – 15

 1. Zajęcia warsztatowe i pokazy przygotowane przez Fundację BioEdukacji oraz Szkołę Festiwalu Nauki w Warszawie. Zobacz własne DNA. Sam badaj świat, czyli jak działa eksperyment naukowy. Moc białka. Sala 126, 127 i 128.

Zapisy pod telefonem 025 6431201, 6431206 602688622

 1. Warsztaty rękodzieła artystycznego mieszkańców „Domu nad Stawami” w Siedlcach. Klub, Instytut Biologii.
 2. Z notatnika przyrodnika. Rysunek jako forma dokumentacji przyrodniczych obserwacji. Warsztaty rysunku przyrodniczego prowadzone przez Katarzynę Kubicką i Wioletę Puła. Sala 38. Zapisy pod telefonem 025 6431201, 6431206
 3. PROJEKTOR – wolontariat studencki. Poznaj sztukę Decoupage. Zwierzęta z siana? – jak to się robi? Warsztaty prowadzone przez Agnieszkę Goławską, Marlenę Soszyńską i Agatę Izdebską.

Piątek 17.10.2008 - sobota 18.10.2008– niedziela 19.10.2008 r.
Sala „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Sienkiewicza 63
Centrum Nauki Kopernik, Warszawa. Wystawa Eksperymentuj!
Piątek 17 października – 9:00 – 13:00 i 14:00 -16:00;
Sobota 18 października – 10:00 -14:00 i 15:00 – 17:00
Niedziela 19 października – 10:00 – 14:00
Zapisy dla grup młodzieży szkolnej pod numerami telefonu 025 643 12 01,  025 6431206, 0602688622
Wystawa Centrum Nauki Kopernik to ok. 15 stanowisk do samodzielnego wykonywania eksperymentów i odkrywania zjawisk oraz procesów przyrodniczych. Jest to atrakcyjna propozycja szczególnie dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Wystawa przez cały czas podróżuje – zarówno po kraju jak i zagranicą i cieszy się ogromnym powodzeniem. Jeśli chcemy skutecznie chronić przyrodę musimy zrozumieć fizyczne, chemiczne i biologiczne prawa nią rządzące. Temu ma służyć ten trzydniowy blok ćwiczeń i obserwacji przyrodniczych zatytułowanych „Eksperymentuj!”. Warto poeksperymentować. Zapraszamy.

Wystawy:

 • Dr Krzysztof Kmieć. „Przyrodniczy ekslibris”. Biblioteka Główna AP,

ul. Popiełuszki 9. Wernisaż 17.10.2008, godz. 15.45.

 • Fotografie Janusza Gajosa. Akademicka Galeria Fotografii, ul. Sienkiewicza 51. Wernisaż 19.10.2008, godz. 15.00.
 • Dr Leszek Marek Krześniak. „Erotyka drzew”, „Pejzaże Nadbużańskie”. Hol, aula i klub w Instytucie Biologii AP, ul. Prusa 12.
 • Prof. Marek Ciosek, Zakład Botaniki w Instytucie Biologii AP. Parki Narodowe w południowo-zachodnich stanach USA. Drugie piętro budynku Instytutu Biologii AP, ul. Prusa 12.
 • Dr Grzegorz Fiedorowicz, Katedra Mikologii, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. „Grzyby wielkoowocnikowe – wybrane gatunki Polski, Panamy i Kostaryki”. Hol w Instytucie Biologii AP, ul. Prusa 12.
 • Maciej Kupczyński, Nadleśnictwo Czerwony Dwór, „W Boreckiej Kniei”. Hol i klub w Instytucie Biologii AP.
 • Pokonkursowa „Przyrodniczy ekslibris”, „Nadbużańska Bioróżnorodność”. Hol i klub w Instytucie Biologii AP.
 • XV lat Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Aula w Instytucie Biologii AP.
 • Nowości wydawnicze z dziedziny przyrody i edukacji ekologicznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach. Klub w Instytucie Biologii AP, ul. Prusa 12.

Stoiska promocyjne, Instytut Biologii AP, ul. Prusa 12:

 • firm mleczarskich z regionu Siedleckiego. Sobota, 18.10.2008 r., godz. 10.00 – 14.00
 • profilaktyki prozdrowotnej. Niedziela, 19.10.2008 r., godz. 10.00 – 14.00
 • Renaty i Tomasza Januszewskich, Exclusive Polska Sp. z.o.o. Nauka dla urody. Sztuka makijażu. Niedziela, 19.10.2008, godz. 10.00 – 13.00
 • Jak możesz na co dzień chronić środowisko? Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach. Sobota, 18.10.2008 r., godz. 10.00 – 15.00.
 • organizacji proekologicznych i studenckich kół naukowych. Sobota, 18.10.2008 r.

Współpraca programowa:
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach
Siedleckie Towarzystwo Naukowe
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Szkoła Festiwalu Nauki w Warszawie
Fundacja BioEdukacji
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach
Muzeum Regionalne w Siedlcach
Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego – Oddział Terenowy w Siedlcach
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
Nadleśnictwo Siedlce
Nadbużański Park Krajobrazowy
Liga Ochrony Przyrody ZO w Siedlcach
Auto Podlasie Sp. z. o.o., Autoryzowany Dealer Toyota Motor Poland CO. LTD.
Dom Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami” w Siedlcach
Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach
PROJEKTOR – Wolontariat Studencki
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach
Exclusive Polska
Inne organizacje i instytucje

Inne atrakcje programu (Instytut Biologii, ul. Prusa 12):

 1. Kawiarenka festiwalowa: przez cały czas trwania Festiwalu – naukowe dyskusje, spotkania „oko w oko z profesorem”, przed i po wygłoszonych wykładach.
 2. Program edukacyjny „Zakupy bez folii” – „Robiąc zakupy myśl o środowisku - Nie daj się zafoliować!” oraz „Z siecią na łowy. Z siatką na zakupy!”. Wystawa toreb na zakupy przyjaznych środowisku.
 3. Inne pozaprogramowe atrakcje edukacyjne.

Autor programu: dr Ryszard Kowalski


Patroni i członkowie Komitetu Honorowego
X Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach

 1. Posłanka na Sejm RP – Pani Stanisława Prządka
 2. Poseł na Sejm RP       - Pan Krzysztof Tchórzewski
 3. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi   - Pan Marek Sawicki
 4. J.E. Biskup Siedlecki - Ks. Zbigniew Kiernikowski
 5. J.E. Biskup Drohiczyński – Ks. Antoni Dydycz
 6. J.E Biskup Łowicki – Ks. Józef Zawitkowski
 7. Przewodnicząca Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN – Pani Prof. Magdalena Fikus
 8. Wojewoda Mazowiecki - Pan Jacek Kozłowski
 9. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik
 10. Mazowiecki Kurator Oświaty – Pan Karol Semik
 11. J.M. Rektor Akademii Podlaskiej – Pan Prof. Edward Pawłowski
 12. J.M. Rektor Akademii Podlaskiej – Pan Prof. Antoni Jówko
 13. Prezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego – Pan Prof. Piotr Matusak
 14. J.M. Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach – Pan dr inż. Leszek Gadomski
 15. Prezes Zarządu Polimex-Mostostal – Pan Konrad Jaskóła
 16. Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal – Pan Aleksander Jonek
 17. Kanclerz Loży Siedleckiej BCC – Pani Zofia Żuk
 18. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Pan dr Tomasz Skrzyczyński
 19. Prezydent Miasta Siedlce - Pan Wojciech Kudelski
 20. Starosta Siedlecki - Pan Zygmunt Wielogórski
 21. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach – Pan Wojciech Kaszyński
 22. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach – Pan Andrzej Matuszewicz
 23. Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach – Pan Michał Hołownia
 24. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach – Pan Mariusz Woszczyński

Festiwal dofinansowany i wspierany przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Polimex-Mostostal, Auto Podlasie Sp. z. o.o., Autoryzowany Dealer Toyota Motor Poland CO. LTD, Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Prezydenta Miasta Siedlce. Dziękujemy.


Adres organizatora: Akademia Podlaska, Instytut Biologii, ul. B. Prusa 12,
08-110 Siedlce, tel. 025 6431201, 6431206, fax. 025 6431338, tel. kom. 0602688622,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.festiwal.ap.siedlce.pl

Wystarczą chęci, kartka, ołówek i ... 
Zapraszamy do konkursów!

No i mamy jubileusz! Dziesięć lat temu rozpoczęliśmy organizowanie w Siedlcach imprezy popularyzującej naukę pod nazwą Festiwal Nauki. Trzy lata później do nauki w nazwie imprezy dodaliśmy sztukę i tak, co roku październik kojarzy się wielu osobom z naszego miasta i regionu z ciekawymi spotkaniami z twórcami naukowych odkryć i dzieł sztuki. Zwykle z dużym wyprzedzeniem ogłaszane są festiwalowe konkursy, bo przecież pomysły na dzieło nie powstają z dnia na dzień i twórcy amatorzy nie mogą być zaskakiwani. Warto zwrócić uwagę, że w tym roku, aby wziąć udział w konkursie wystarczą tylko chęci, trochę talentu, bystre oko obserwatora, biała kartka i zwykły ołówek! Chcemy udowodnić, że tak mało potrzeba, aby stworzyć prawdziwe dzieła sztuki.

Propozycja tematów na ten rok, jak zwykle zgodna z profilem zainteresowań głównego organizatora festiwalu, Instytutu Biologii Akademii Podlaskiej, jest następująca:

1. Przyrodniczy ekslibris – konkurs rysunkowy. Przypominając, że ekslibris to artystycznie wykonany rysunek, wklejany na wewnętrzną stronę okładki, oczekujemy na prace tematycznie związane z przyrodą, a więc przedstawiające rośliny lub zwierzęta w fantazyjnej formie. W konkursowe ekslibrisy można wkomponować informację o jubileuszu X lecia Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach lub o 80 leciu powstania Ligi Ochrony Przyrody. Rysunek nie może przekraczać formatu A4, czyli wielkości kartki do komputerowej drukarki. Może być wykonany ołówkiem lub tuszem. Każdy autor może przedstawić nie więcej niż 3 rysunki. Najwyżej ocenione prace będą opublikowane w tomiku, pt. „Przyrodniczy ekslibris” dostępnym w czasie festiwalu oraz zamieszczone na wystawie zorganizowanej w budynku Biblioteki Głównej AP przy ul. Jerzego Popiełuszki 9.

2. Różnorodność naszej przyrody – konkurs rysunkowy. Będzie on zorganizowany w dwóch kategoriach: pierwsza dotyczy różnorodności krajobrazów, a druga gatunków roślin, zwierząt bądź grzybów. Preferowane będą prace związane tematycznie z przyrodą nadbużańską. Autor może przedstawić maksymalnie 3 rysunki w każdej kategorii, w formacie nie większym niż A4, wykonane ołówkiem na białym tle. Rysunek musi mieć tytuł, a w kategorii różnorodności gatunkowej, należy podać nazwę przedstawionej rośliny, zwierzęcia bądź grzyba. Z najwyżej ocenionych prac powstanie ciekawa wystawa i publikacja książkowa.

Istotne informacje dla autorów:
Wszystkie konkursy mają nieograniczony zasięg. Termin składania prac upływa 10 września 2008 r. Prace przyjmowane są w sekretariacie Instytutu Biologii Akademii Podlaskiej przy ul. Prusa 12 w Siedlcach.

Komunikat o wynikach konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Instytutu Biologii Akademii Podlaskiej
http://www.ib.ap.siedlce.pl. Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie, dlatego wszystkich uczestników prosi się o podanie numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mailowego. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w trakcie trwania imprezy. Szczegóły zostaną podane na plakatach i w informacjach prasowych poprzedzających festiwal. Nagrody zostaną ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i innych sponsorów imprezy, których poszukujemy i na których liczymy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac konkursowych i wykorzystywania ich w celach edukacyjnych.

Dodatkowe informacje w sprawach dotyczących konkursów można znaleźć na wcześniej podanej stronie internetowej. Można także zwrócić się z zapytaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu (podane niżej). Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w jubileuszowym X Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach. Będę wdzięczny za przekazanie tej wiadomości innym osobom z Państwa otoczenia.

dr Ryszard Kowalski - organizator

Uprzejmie informuję, że w dniach 16 – 19 października odbędzie się w Siedlcach X Festiwal Nauki i Sztuki. Rozpoczęły się już prace nad programem tej jubileuszowej edycji. Parę tygodni temu zostały ogłoszone festiwalowe konkursy. Napływają pierwsze potwierdzenia od osób zaproszonych do honorowego komitetu. 

Atrakcyjny program festiwalu może powstać wyłącznie przy współpracy zespołu osób, dlatego też pozwalam sobie zaproponować Pani / Panu rozważenie możliwości zgłoszenia wykładu, prezentacji, ćwiczeń, zajęć warsztatowych, terenowych itp. do X edycji festiwalu. 
Zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób odczuwających potrzebę popularyzacji wiedzy i rozumiejących ideę festiwalu nauki o współpracę konieczną do dobrego przygotowania tej imprezy. Współpraca ta może polegać na:

- zgłoszeniu własnego wykładu, prezentacji, ćwiczeń itp.
- zgłoszeniu potencjalnego wykładowcy spoza naszego środowiska akademickiego
- zgłoszeniu osób, które mogłyby poświęcić trochę swojego czasu na prace organizacyjne
- zgłoszenie ewentualnych sponsorów imprezy

Ze względu na potrzebę przygotowania drukowanych materiałów informujących o festiwalu, program imprezy powinien być zamknięty jeszcze przed wakacjami. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2008 r. 

Będę wdzięczny za wszelkie uwagi mogące wzbogacić program i usprawnić przeprowadzenie Festiwalu. Będę także wdzięczny za przekazanie tej informacji innym osobom w Pani / Pana społecznym otoczeniu. 
Popularyzacja wiedzy jest ważnym elementem naszej misji, a także doskonałą formą promocji, dlatego gorąco zapraszam do współpracy. 

Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem

dr Ryszard Kowalski - organizatorOrganizatorzy:

Uniwersytet w Siedlcach logo Muzeum Regionalne w Siedlcach logo Akademia Nauk Stosowanych Mazovia - logo


Partnerzy:

Festiwal Nauki Warszawa - logo  Biblioteka pedagogiczna im Heleny Radlińskiej w Siedlcach - logo Naiad Water Investments Sp. z o.o. Usługi informacyjne - logoKoło Podlasie w Siedlcach, Polski Klub Ekologiczny - logo II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach - logo I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny - logo Nadleśnictwo Siedlce - logo Uczelniany Ośrodek Kultury - logo Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego - logoADN Instytut - Ambicja, Doświadczenie, Nowoczesność - logoOerlemans Foods Polska Sp. z o. o. - logoDLF Seeds s.r.o. - logo