VII edycja Festiwalu Nauki i Sztuki

Pamięci Jana Pawła II
„Orędownika Prawdy”

Przez cztery dni od 13 do 16 października 2005 r. trwały imprezy edukacyjne VII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach. Zgodnie z ustalonym programem, odbywały się wykłady, pokazy, dyskusje, wystawy i spotkania, z których skorzystała liczna grupa osób nie tylko z Siedlec. Dobra współpraca pracowników Akademii Podlaskiej, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach, Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, Zarządu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, Nadleśnictwa Siedlce, Muzeum Regionalnego w Siedlcach i wielu innych instytucji wspomagających, zaowocowała sukcesem, o czym świadczą recenzje zamieszczone w mediach informacyjnych obecnych przez cały czas festiwalu.

Podsumowanie VII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach

Organizatorzy VII Festiwalu Nauki i Sztuki:
Akademia Podlaska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach

 • Komitet Honorowy VII Festiwalu Nauki i Sztuki
 • Minister Nauki i Informatyzacji                 –          prof. Michał Kleiber
 • Senator RP                                     –                      Krzysztof Borkowski
 • Posłowie Ziemi Siedleckiej                        –           Józef Oleksy, Marek Sawicki
 • Wojewoda Mazowiecki                 –                      Leszek Mizieliński
 • Marszałek Woj. Mazowieckiego    –                      Adam Struzik
 • Prezes NFOŚ i GW                                    –          Jan Hawrylewicz
 • JE Biskup Siedlecki                                   –          Ks. prof. Zbigniew Kiernikowski
 • Prezes WFOŚiGW w Warszawie   –                      Elżbieta Lanc
 • J.M. Rektor Akademii Podlaskiej  –                      prof. Edward Pawłowski
 • Prorektor ds. Nauki AP                  –                      prof. Antoni Jówko
 • J.M. Rektor WSFiZ w Siedlcach   –                      prof. Mariusz Bednarek
 • J.M. Rektor WSD w Siedlcach                  –           ks. dr Grzegorz Stolarski
 • Rektor Instytutu Teologicznego                –           Ks. dr. Stanisław Kisiel
 • Prezydent Miasta Siedlce                          –           dr Mirosław Symanowicz
 • Starosta Siedlecki                           –                      dr Henryk Brodowski
 • Dyrektor FN w Warszawie                        –          prof. Maciej Geller
 • Przewodnicząca RN  FN w Warszawie     –          prof. Magdalena Fikus
 • Prezes Siedleckiego Tow. Naukowego      –         prof. Piotr Matusak
 • Mazowiecki Kurator Oświaty                    –           Ryszard Raczyński
 • Dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach – Andrzej Matuszewicz
 • Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach – Ks. Henryk Drozd
 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach – Krystyna Paczuska
 • Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego– Stefan Szańkowski
 • Dyrektor Delegatury MUW w Siedlcach  – Andrzej Radzikowski
 • Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium
 • Oświaty w Siedlcach                                 –           Zbigniew Stąsiek
 • Kanclerz WSFiZ w Siedlcach                    –           Mariusz Szabłowski
 • Dyrektor Mazowieckiej Izby Rolniczej     –          Bożena Borkowska
 • Dyrektor Spec. Szpitala Woj. w Siedlcach            – Dorota Gałczyńska – Zych

Główny Sponsor VII Festiwalu Nauki i Sztuki
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Inni sponsorzy i fundatorzy nagród w festiwalowych konkursach

 • Kompania Piwowarska S.A. Poznań
 • Bakoma SA
 • Coffea Łukasz Wiśniewski Warszawa
 • Wojewoda Mazowiecki
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Starosta Siedlecki
 • Prezydent Miasta Siedlce
 • Rektor Akademii Podlaskiej
 • Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach
 • Foto Zarzycki
 • Nadleśnictwo Siedlce
 • Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Mazowiecka Izba Rolnicza
 • Polski Związek Łowiecki ZO Siedlce
 • Colgate
 • Tygodnik Siedlecki

Instytucje współpracujące i wspierające:

 • Muzeum Regionalne w Siedlcach
 • Muzeum Diecezjalne w Siedlcach
 • Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
 • New Art Medica w Siedlcach
 • Medyczna Platforma Edukacyjna
 • Siedleckie Towarzystwo Naukowe
 • Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach
 • Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach
 • Bakoma S.A.
 • Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu
 • Kompania Piwowarska S.A. Poznań
 • Zarząd Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego
 • Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Siedlcach
 • Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich
 • Nadleśnictwo Siedlce
 • Foto Zarzycki
 • Salsa Club Polska
 • Coffea Łukasz Wiśniewski Warszawa
 • Mazowiecka Izba Rolnicza
 • Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro
 • Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
 • Tygodnik Siedlecki
 • Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Siedlcach
 • Podlaskie Echo Katolickie

Media informujące o Festiwalu

Podlaskie Echo Katolickie, Gazeta Wyborcza, Kurier Siedlecki, Tygodnik Siedlecki, Życie Siedleckie, Katolickie Radio Podlasie, TVP3, Telewizja Siedlce, Radio Dla Ciebie, Serwis internetowy www.laboratoria.net.pl

Laureaci Medalu Mazowieckiej Niezapominajki – trzecia edycja 2005 wybrani na posiedzeniu Kapituły w dniu 29.09.2005 r.

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Rekomendacja

Skrótowe uzasadnienie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Antoniówce Świerżowskiej

Tygodnik Siedlecki

Za wzorowo prowadzoną pracę w zakresie edukacji ekologicznej znacznie przekraczającą teren szkoły i aktywność w konkursach przyrodniczych prowadzonych przez TS. (7200 posadzonych drzew, oczyszczenie 25 ha lasu).

Szkoła Podstawowa przy Zespole Oświatowym w Żelkowie - Kolonii

Tygodnik Siedlecki

Za wzorowo prowadzoną pracę w zakresie edukacji ekologicznej znacznie przekraczającą teren szkoły i aktywność w konkursach przyrodniczych prowadzonych przez TS. (500 posadzonych drzew, oczyszczenie ze śmieci 30 ha lasu).

Szkoła Podstawowa w Kałuszynie

Tygodnik Siedlecki

Za wzorowo prowadzoną pracę w zakresie edukacji ekologicznej znacznie przekraczającą teren szkoły i aktywność w konkursach przyrodniczych prowadzonych przez TS. (szczególna aktywność w programie „Zaadoptuj kasztanowca”).

LO im. Wł. Orkana w Sadownem

Towarzystwo Ziemi Sadowieńskiej

Za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony przyrody w rocznicę 60 lecia istnienia szkoły. (posadzenie 150 ha lasu, coroczny udział w Akcji Sprzątania Świata, aktywność w konkursach przyrodniczych inicjowanych przez NPK.

Mira Stanisławska Meysztowicz – prezes Fundacji Nasza Ziemia

Organizator VII Festiwalu Nauki i Sztuki

Za założenie i prowadzenie Fundacji Nasza Ziemia i wielką aktywność w zakresie edukacji społeczeństwa w ramach wieloletniej „Akcji Sprzątania Świata”. (w 2004 r. likwidacja 2300 dzikich wysypisk śmieci, książka „Przyjaciele”, 100 przyszkolnych ogrodów, program „Wszystkie kolory recyklingu)

Andrzej Kosiński - leśniczy Leśnictwa Siarcza Łąka

Nadleśniczy Myszyńca

Za pracę społeczną polegającą na propagowaniu turystyki leśnej, zaangażowanie w budowę ścieżek rowerowych, ogłaszanie konkursów wiedzy o lesie i wiedzy o kulturze kurpiowskiej.

Rejon Energetyczny w Siedlcach

Towarzystwo Przyrodnicze Bocian

Za zaangażowanie w przeprowadzenie programu „Ochrona bociana białego i terenów podmokłych w Polsce”. (montaż 250 platform pod gniazda bocianów na słupach energetycznych, przebudowa linii energetycznych nieprzyjaznych dla ptaków, montaż skrzynek lęgowych dla pustułki

Prof. Maciej Luniak

Prof. Jerzy Wojtatowicz

Za osiągnięcia w zakresie ochrony ptaków, w tym szczególnie na terenie Warszawy i popularyzację wiedzy ornitologicznej. (książka pt. Ptaki Warszawy, Warszawska Przyroda, inicjator programów zimowego dokarmiania ptaków, liczne prelekcje na spotkaniach w szkołach).

Prof. Krzysztof Jakubowski – Dyrektor Muzeum Ziemi w Warszawie

Prof. Jerzy Wojtatowicz

Za bardzo dużą aktywność w zakresie ochrony warszawskiej i mazowieckiej przyrody i  popularyzację wiedzy przyrodniczej (geologicznej) oraz wieloletnią społeczną pracę w Wojewódzkiej Radzie Ochrony Przyrody.

Dr Anna Kalinowska – Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem w UW

Organizator VII Festiwalu Nauki i Sztuki

Za wieloletnią pracę w zakresie edukacji środowiskowej społeczeństwa, wiele książek i artykułów przybliżających problemy sozologii.

Dr Małgorzata Falencka – Jabłońska – IBL Sękocin

Organizator VII Festiwalu Nauki i Sztuki

Za organizację 20 edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Ks. Biskup Józef Zawitkowski – Diecezja Łowicka

Organizator VII Festiwalu Nauki i Sztuki

Za kazania apelujące o poszanowanie wartości jakimi są Ojczyzna i przyroda.

Krzysztof Wolfram – sekretarz Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski

Organizator VII Festiwalu Nauki i Sztuki

Za wieloletnie zaangażowanie w szerzenie idei zrównoważonego rozwoju w obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski.

Prof. Andrzej Grzywacz – SGGW w Warszawie, PAN

Organizator VII Festiwalu Nauki i Sztuki

Za popularyzację wiedzy przyrodniczej (trzykrotny udział w Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach), pracę w ciałach opiniodawczych miedzy innymi kierowanie pracami Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Ks. Wiktor Ojrzyński – proboszcz Parafii Zalesie Górne

Red. Andrzej Zalewski

Za pracę edukacyjną o charakterze ekologicznym w Parafii Zalesie Górne, pełne podziwu zaangażowanie w ochronę lokalnej przyrody i upowszechnianie wiedzy przyrodniczej i sozologicznej.

Ks. Tadeusz Jaworski – proboszcz Parafii Secymin Nowiny

Red. Andrzej Zalewski

Za pracę edukacyjną o charakterze ekologicznym w Parafii Secymin Nowiny i opiekę nad Sanktuarium Matki Boskiej Radosnej – Opiekunki Przyrody.

Roman Wołyński – sołtys wsi Czarnolas

Red. Andrzej Zalewski

Za inicjowanie wielu działań proekologicznych w swojej „Małej Ojczyźnie”, wielkie zaangażowanie w ochronę bociana białego, stworzenie muzeum przyrodniczego.

Andrzej Kowalczewski – były Woj. Konserwator Przyrody w Radomiu

Dyr. Ewa Stępniewska

Za wieloletnią aktywność zawodową i społeczną w zakresie ochrony przyrody na Ziemi Radomskiej.

Prof. Jan Szyszko – SGGW w Warszawie

Dyr. Ewa Stępniewska

Za ideę utworzenia Wiślanego Parku Krajobrazowego.

Prof. Roman Andrzejewski – emerytowany prof. PAN, KUL

Dyr. Ewa Stępniewska

Za całokształt pracy naukowej, dydaktycznej, popularyzatorskiej i społecznej na rzecz ochrony przyrody.

Ochotnicza Straż Pożarna Huta Gruszczyno

Zbigniew Kaszuba

Za liczne inicjatywy podejmowane na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, w tym za założenie Stowarzyszenia Żuraw, pomoc w urządzaniu ścieżki edukacyjnej Jeziorka Kałęczyńskie, nadzór nad ścieżkami edukacyjnymi i naprawę urządzeń służących przyrodnikom i turystom.

Marek Błaszczyk – Dyrektor Domu Pracy Twórczej Reymontówka

Adam Mróz

Za zgodne z zasadami ochrony przyrody kierowanie Domem Pracy Twórczej Reymontówka i prowadzenie na tym terenie wielu działań edukacyjnych w zakresie kultury, ekologii i sozologii.

Czesław Łaszek – były Konserwator Przyrody w Warszawie

Dyr. Ewa Stępniewska

Za całokształt działań proekologicznych, zawodowych i społecznych w czasie pełnienia funkcji Warszawskiego Konserwatora Przyrody. Odznaczenie pośmiertne.

Wyniki konkursu fotograficznego "Piękno leśnych kapeluszy"

Prace nagrodzone:

 1. Joanna Woźniak                                Łuków
 2. Ewelina Zychowicz                           Cegłów
 3. Arkadiusz Ołdachowski                    Mostów

Prace wyróżnione:

 1. Aleksandra Kołodziej                            Siedlce
 2. Iwona Muder                                     Łosice
 3. Błażej Ludwiczuk                             Platerów
 4. Joanna Wojtczuk                               Mostów
 5. Paulina Dobosz                                  Łochów
 6. Piotr Kołodziej                                  Siedlce
 7. Marianna Pawłowska                        Niemojki
 8. Justyna Radau                              Łochów
 9. Elżbieta Ołdachowska                       Mostów
 10. Anna Szymańska                               Sokołów Podlaski
 11. Marta Wojtczuk                                 Mostów
 12. Paweł Zdzieborski                             Siedlce
 13. Agnieszka Raczyńska                        Sarnaki
 14. Beata Mazur
 15. Bartosz Stachowicz                           Siedlce
 16. Barbara Wieczorek                            Wola Życka
 17. Ewelina Szarek                                  Siedlce
 18. Patrycja Wierzba                               Łochów
 19. Hubert Kowalewski                          Łochów
 20. Katarzyna Borkowska                       Siedlce
 21. Aleksandra Kaczmarczyk                  Kałuszyn
 22. Piotr Mucha                              Łaskarzew

Wyniki konkursu malarskiego „Przyrodnicze impresje”

Prace nagrdzone:

 1. Olga Prachnio                                           Siedlce
 2. Anna Sobolewska                                         Siedlce
 3. Hubert Foryszewski                                      Siedlce

Prace wyróżnione:

 1. Wioletta Nowaczyńska                                 Siedlce
 2. Aleksandra Kołodziej*                                 Siedlce
 3. Justyna Radau            *                               Łochów
 4. Renata Zawadzka                                         Huta Mińska
 5. Justyna Pawłowska                                       Niemojki
 6. Klaudia Dziuba                                             Siedlce
 7. Katarzyna Bartosiak                                      Kałuszyn
 8. Elżbieta Dobrzyńska                                     Niedziałka
 9. Piotr Pietraszuk                                             Siedlce
 10. Marta Rzążewska                                          Siedlce
 11. Karolina Sosińska                                          Kałuszyn
 12. Angelika Całka                                              Siedlce
 13. Aleksandra Zduńczyk                                   Niedziałka
 14. Przemysław Piechowski                                Niedziałka
 15. Tomasz Komorowski                                    Niedziałka
 16. Danuta Krasuska                                           Siedlce
 17. Daria Dybciak                                               Siedlce
 18. Marcin Michalak                                           Siedlce
 19. Zofia Weremczuk                                          Siedlce
 20. Kamil Prus                                                     Transbór
 21. Piotr Płochocki                                              Kałuszyn
 22. Agnieszka Woltańska                                               Łochów
 23. Monika Komorowska                                               Kałuszyn
 24. Rafał Pyrzanowski                                        Niedziałka
 25. Magdalena Perlejewska                                 Kałuszyn
 26. Mariola Gajewska                                         Kałuszyn
 27. Aleksandra Przesmycka                                Kałuszyn
 28. Julita Chlebowicz                                          Siedlce
 29. Aneta Szaniawska                                         Siedlce
 30. Kamil Kryński                                               Rogóziec
 31. Marlena Mularzuk                                         Platerów
 32. Katarzyna Markowicz                                   Siedlce
 33. Łukasz Durka                                                Kałuszyn
 34. Marlena Biernacka                                        Łochów
 35. Marcin Zbieć                                                 Siedlce
 36. Patrycja Krześniak                                        Kałuszyn
 37. Ewelina Wardach                                          Kałuszyn
 38. Mateusz Mućko                                             Kałuszyn
 39. Michalina Krupa                                            Huta Mińska
 40. Edyta Kaźmierczak                                       Siedlce
 41. Ewelina Bartnicka                                         Stara Niedziałka
 42. Jan Bernhard                                                 Siedlce
 43. Leokadia Drabarek                                        Siedlce
 44. Witold Kurkus                                              Siedlce
 45. Feliks Wyżywniak                                         Siedlce
 46. Marcin Radzikowski                                     Siedlce

Konkurs poetycki „Przyrodnicze inspiracje”

Wiersze niżej wymienionych osób znajdą się w tomiku wierszy wydanym na Festiwal Nauki i Sztuki, w następujących rozdziałach, odpowiadających ocenie nadesłanych prac:

Wiersze nagrodzone

 1. Krzysztof Arbaszewski, Wyszków
 2. Elżbieta Osipiak, Kiełpiniec
 3. Monika Mazur „Hantis”, Radom

Wiersze wyróżnione

 1. Natalia Kobylińska, Siedlce
 2. Małgorzata Tchórzewska, Siedlce
 3. Katarzyna Bryńczak, Siedlce
 4. Agnieszka Szamańska, Wojciechów
 5. Wioletta Ołdachowska, Mostów
 6. Magdalena Koprowska, Golice
 7. Justyna Nocek, Transbór
 8. Katarzyna Borkowska,
 9. Daria Świderska, Siedlce
 10. Adrian Krakowski, Sterdyń
 11. Anita Moczulska, Łaskarzew
 12. Anna Kliczek, Łaskarzew
 13. Barbara Wieczorek, Wola Życka
 14. Elżbieta Ołdachowska, Mostów
 15. Marta Bednarczyk, Łaskarzew
 16. Paweł Kur, Sterdyń
 17. Piotr Brzezin, Sterdyń
 18. Tomek Sitko, Sterdyń
 19. Piotr Brzezin, Sterdyń
 20. Olga Mech, Łochów
 21. Konik Martyna, Łochów
 22. Wioletta Zbrzeźniak, Łochów
 23. Magdalena Pawlikowska, Kałuszyn
 24. Natalia Wąsoska, Kałuszyn
 25. Monika Komorowska, Kałuszyn
 26. Sylwia Zasuwik, Kałuszyn
 27. Dominika Olko, Transbór

Wiersze też piękne

 1. Natalia Zwierz, Transbór
 2. Przemysław Broniarek, Kałuszyn
 3. Sylwia Michalczyk, Kałuszyn
 4. Daria Duber, Kałuszyn
 5. Paweł Myka, Transbór
 6. Izabela Sikora, Transbór
 7. Katarzyna Romańczyk, Siedlce
 8. Angelika Całka, Siedlce
 9. Krzysztof Turos, Wazów
 10. Łukasz Wieliczko, Łosice
 11. Katarzyna Górska, Krypy
 12. Gurba Katarzyna, Krypy
 13. Emilia Gołębiewska, Łochów
 14. Martyna Czarnak, Łochów
 15. Paulina Wrzecion, Siedce
 16. Paulina Gierszewska, Kałuszyn
 17. Katarzyna Kasprowicz, Kałuszyn
 18. Aleksandra Przesmycka, Kałuszyn
 19. Robert Chromiński, Siedlce
 20. Martyna Chromińska, Siedlce
 21. Adrianna Samociuk, Siedlce
 22. Magdalena Grochowska, Siedlce
 23. Arkadiusz Ołdachowski, Łosice
 24. Olszewska Daria, Siedlce
 25. Paulina Gierszewska, Kałuszyn
 26. Katarzyna Kasprowicz, Kałuszyn
 27. Aleksandra Przesmycka, Kałuszyn
 28. Karolina Dmowska, Kałuszyn
 29. Justyna Abramowska, Kałuszyn
 30. Mariola Melasa, Kałuszyn

W czasie VII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, dokładnie 15 października w godzinach przedpołudniowych, po raz trzeci zostaną wręczone "Medale Mazowieckiej Niezapominajki". Kandydatami do tego zaszczytnego wyróżnienia, mogą być osoby, organizacje i instytucje, które swoją inicjatywą i działaniem przyczyniły się w danym roku w znaczący sposób do ochrony środowiska przyrodniczego. Pomysłodawcą proekologicznego programu "Święta Polskiej Niezapominajki" jest redaktor Andrzej Zalewski prowadzący audycję Ekoradio w pierwszym programie Polskiego Radia. Idea ta podoba się organizatorom siedleckiej edycji Festiwalu Nauki i Sztuki, mającego profil przyrodniczy i dlatego przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie powstał medal, za pomocą którego wyrażane jest uznanie i wdzięczność tym, którzy nie szczędzą czasu i wysiłku pracując na rzecz ochrony środowiska. Medal zaprojektował, znany nie tylko w naszym regionie artysta - rzeźbiarz, prof. Marian Gardziński. Na mosiężnym awersie widnieje stylizowany kwiat niezapominajki i napis "Nie zapomnij o mnie - Przyroda". Medal umieszczony jest na estetycznej podstawce, ręcznie rzeźbionej przez mistrza Władysława Matejkę.

Wnioskodawcą może być indywidualna osoba, organizacja społeczna, instytucja. Kandydatów zgłaszać mogą czytelnicy prasy, słuchacze radia i telewizji, baczni obserwatorzy życia społecznego i zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym. Wnioski składane na piśmie rozpatruje kapituła medalu, pracująca pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Stańczykowskiej Piotrowskiej i wybiera spośród wszystkich najlepsze kandydatury. Każdy z laureatów zapraszany jest na Festiwal Nauki i Sztuki odbywający się w Siedlcach, gdzie w miłej oprawie artystycznej i w obecności wielu znaczących osób pełniących ważne funkcje społeczne, otrzymuje medal i pamiątkowy dyplom, którego wierszowana treść brzmi następująco: Tym, co z zapałem pracują, sprzątają, uczą się, sadzą drzewa, innych zachęcają, Potrafią się zachwycić, mimo złej pogody, liściem drżącym na wietrze, zapachem przyrody. Tym, co w wysiłkach nigdy nie ustają, Mazowieckiej Przyrodzie serce swe oddają
W bieżącym roku wnioski można składać do dnia 10 września. Powinny być one krótkie (nie więcej niż jedna strona - należy przecież oszczędzać papier) i zawierać oprócz syntetycznego opisu ochroniarskich dokonań, dokładny adres kandydata, koniecznie numer telefonu lub adres poczty elektronicznej i podstawowe informacje umożliwiające kontakt z wnioskodawcą. Na zgłoszenia czekamy pod adresem: Akademia Podlaska, Instytut Biologii, ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce. Więcej informacji można uzyskać pod telefonem: 0602688622.

Szanujmy przyrodę, nagradzajmy osoby, które pracują na jej rzecz.

W dniach 13 - 16 października 2005 r. zostanie zorganizowany VII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach
Z Festiwalem związane są zawsze imprezy towarzyszące w formie wystaw i konkursów. Tę tradycję wzbogacimy w tym roku trzema konkursami o tematyce przyrodniczej.

1. "Piękno leśnych kapeluszy" - konkurs fotograficzny, którego celem jest zwrócenie uwagi na grzyby - ważny element leśnego ekosystemu. Efektem konkursu, oprócz pięknych fotografii, będzie lepsze poznanie lasów i rosnących w nich różnych gatunków grzybów oraz zwrócenie uwagi na ich ogromną rolę w przyrodzie i dla człowieka.
Prace wyłącznie indywidualne, format 15 x 21 cm lub większy. Oprócz fotografii i danych dotyczących osoby Autora, należy dostarczyć opis sfotografowanego gatunku zawierający: nazwę polską i łacińską, miejscowość, w której wykonano zdjęcie, charakterystykę środowiska otaczającego sfotografowany gatunek. Opis powinien być wykonany w estetycznej formie nadającej się do umieszczenia obok zdjęcia na wystawie prac. Jeden autor może przedstawić do oceny kilka zdjęć i każde z nich będzie oceniane oddzielnie.

2. "Przyrodnicze impresje" - konkurs malarski, którego celem jest uwrażliwienie na piękno przyrody i zachęcenie do wyrażania tego piękna, odczuwanego subiektywnie, różnymi technikami malarskimi i w dowolnym formacie. Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne. Do obrazu należy dołączyć informacje o autorze przygotowane w formie gotowej estetycznej wizytówki nadającej się do umieszczenia na wystawie pokonkursowej.

3. "Przyrodnicze inspiracje" - konkurs poetycki. Wiersze napisane pod wpływem przeżyć autorów, związanych z kontaktem z przyrodą, należy złożyć w formie wydruku i dodatkowo na dyskietce lub płycie zapisane w programie WORD. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w postaci tomiku ilustrowanego zdjęciami i obrazami z dwóch pierwszych konkursów: fotograficznego i malarskiego. Tomik poezji będzie dostępny w czasie trwania Festiwalu. Przewidywane jest spotkanie autorskie z recytacją nagrodzonych i wyróżnionych utworów. Należy składać wyłącznie prace własne, aby nie narazić się na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem praw autorskich i popełnieniem plagiatu.

Podpisane prace konkursowe należy składać w sekretariacie Instytutu Biologii Akademii Podlaskiej, przy ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10. 09. 2005 r.

W konkursach mogą wziąć udział wszyscy miłośnicy przyrody niezależnie od tego ile mają lat. W razie potrzeby organizatorzy przewidują możliwość wprowadzenia kategorii wiekowych.

Komunikat o wynikach konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Akademii Podlaskiej http://www.ap.siedlce.pl (w informacjach jest opcja aktualności, a w nich Festiwal Nauki i Sztuki). Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie, dlatego wszystkich autorów prosi się o podanie numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mailowego. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w trakcie trwania imprezy. Szczegóły zostaną podane na plakatach i w informacjach prasowych poprzedzających festiwal. Uwaga! Nagrodę będzie można odebrać wyłącznie osobiście i tylko w czasie trwania Festiwalu. Nagrody zostaną ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i innych sponsorów imprezy, których poszukujemy i na których liczymy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac konkursowych i wykorzystywania ich w celach edukacyjnych.

Dodatkowe informacje w sprawach dotyczących konkursów można znaleźć na wcześniej podanej stronie internetowej. Można także zwrócić się z zapytaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonu: (025) 6431206, 0602688622.

Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w VII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.Organizatorzy:

Uniwersytet w Siedlcach logo Muzeum Regionalne w Siedlcach logo Akademia Nauk Stosowanych Mazovia - logo


Partnerzy:

Festiwal Nauki Warszawa - logo  Biblioteka pedagogiczna im Heleny Radlińskiej w Siedlcach - logo Naiad Water Investments Sp. z o.o. Usługi informacyjne - logoKoło Podlasie w Siedlcach, Polski Klub Ekologiczny - logo II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach - logo I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny - logo Nadleśnictwo Siedlce - logo Uczelniany Ośrodek Kultury - logo Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego - logoADN Instytut - Ambicja, Doświadczenie, Nowoczesność - logoOerlemans Foods Polska Sp. z o. o. - logoDLF Seeds s.r.o. - logo