VI edycja Festiwalu Nauki i Sztuki

Zakończył się VI Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach. Przez cztery dni, zgodnie z ustalonym programem, odbywały się wykłady, pokazy, dyskusje i spotkania, z których w tym roku wyjątkowo licznie korzystały osoby z Siedlec i z różnych innych miejscowości, w tym także z Warszawy, Łomży, Łosic, Mińska Mazowieckiego, Łukowa, Garwolina i inn. Dobra współpraca pracowników Akademii Podlaskiej, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach i Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, Nadleśnictwa Siedlce i Muzeum Regionalnego w Siedlcach zaowocowała sukcesem, o czy świadczą recenzje zamieszczone w mediach informacyjnych obecnych przez cały czas festiwalu.

Wszystkim osobom i instytucjom, które w różny sposób przyczyniły się do przygotowania VI Festiwalu i jego sprawnego przeprowadzenia składam serdeczne podziękowania. Kolejny VII Festiwal Nauki i Sztuki planowany jest na 13 – 16 października 2005 r. Już dziś zapraszam do wspólnej pracy nad programem.
 

Ryszard Kowalski


Organizatorzy VI Festiwalu Nauki i Sztuki:
Akademia Podlaska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach, Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Nadleśnictwo Siedlce, Muzeum Regionalne w Siedlcach.

Instytucje współpracujące i wspierające:
Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach, Nadbużański Park Krajobrazowy, Liga Ochrony Przyrody, Mazowiecka Izba Rolnicza

Sponsorzy Festiwalu:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Bank PKO BP, WASPOL, Domain Menada, Sklep „Powiew Afryki”, Instytut Zootechniki w Krakowie – Balicach.

Media informujące o Festiwalu

Podlaskie Echo Katolickie, Gazeta Wyborcza, Kurier Siedlecki, Tygodnik Siedlecki, Życie Siedleckie, Katolickie Radio Podlasie, Telewizja Siedlce, Radio Dla Ciebie, Serwis internetowy www.laboratoria.net.pl

Dodatkowe pozycje programu VI Festiwalu


  1. Wystawa prac konkursowych „Drzewo” w Galerii Akademickiej, ul. Sienkiewicza 51
  2. Stoisko z oświatą zdrowotną przygotowane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Siedlcach, Instytut Biologii, klub, ul. Prusa 12.
  3. Stoisko diagnostyki medycznej przygotowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach.
  4. Wystawa pamiątek wykonanych ze zwierząt przemycanych przez granicę, jako uzupełnienie wykładu „Pamiątki opłacone śmiercią”, hol Instytutu Biologii ul. Prusa 12.
  5. Ekspozycja literatury z zakresu edukacji ekologicznej przygotowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Siedlcach, klub w Instytucie Biologii, ul. Prusa 12.
  6. Kiermasz książki „Drugie życie drzewa” Jerzego Gutowskiego, wydanej przez WWF Polska. Klub w Instytucie Biologii przy ul. Prusa 12.

Medal Mazowieckiej Niezapominajki, edycja druga, 32 laureatów (w pierwszej edycji było 18). Idea: dr Ryszard Kowalski, wykonawca projektu: prof. Marian Gardziński. Nadawany od roku 2003 za wybitne pozazawodowe osiągnięcia w ochronie przyrody na Mazowszu.

Kapituła Medalu Mazowieckiej Niezapominajki
1. Prof. dr hab. Anna Stańczykowska – Piotrowska - Akademia Podlaska, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska w Instytucie Biologii
2. Mgr Elżbieta Lanc   - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska          i Gospodarki Wodnej w Warszawie
3. Mgr Ewa Stępniewska - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie
4. Mgr Anna Ronikier Dolańska - Wojewódzki Konserwator Przyrody
5. Red. Andrzej Zalewski - EKORADIO
6. Dr Elżbieta Królak  - Akademia Podlaska, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska w Instytucie Biologii
7. Prof. dr hab. Eugeniusz Ćwikliński - Akademia Podlaska, Zakład Botaniki w Instytucie Biologii
8. Mgr inż. Adam Mróz - Starostwo Powiatowe w Siedlcach
9. Mgr inż. Zbigniew Kaszuba - Dyrekcja Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego
10. Mgr inż. Zbigniew Kowaluk - Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Delegatura w Siedlcach


Laureaci „Mazowieckiej Niezapominajki” – 2004
1. Prof. dr hab. Romualda Jabłońska Ceglarek
Za wieloletnie badania i upowszechnianie idei proekologicznej uprawy roślin
2. Jadwiga i Mieczysław Szymańscy
Za aktywny udział w programie TS „Sadzimy i pielęgnujemy las” wspólnie z młodzieżą ze SP w Łazowie.
3. Publiczne Gimnazjum w Repkach
Za aktywny udział w programie TS „Sadzimy i pielęgnujemy las”.
4. Marcin Wiśniewski
Inicjator wielu programów ekologicznych w rejonie Wyszkowa.
5. Wanda Gembarzewska
Za inicjowanie wielu działań proekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni.
6. Prof. dr hab. Jan Pinowski
Za całokształt działalności naukowej i społecznej dla dobra przyrody
7. Tygodnik Siedlecki
Za inicjowanie i prowadzenie programów edukacyjnych „Sadzimy i pielęgnujemy las” i „Zostań przyjacielem ptaków”, „Zaadoptuj kasztanowca” oraz prowadzenie kolumny przyrodniczej „Przyroda Nasza Ojczysta”.
8. Lechosław Herz
Za popularyzację wiedzy przyrodniczej i turystyki, w tym turystyki kwalifikowanej na terenach prawnie chronionych
9. Kampinoski Park Narodowy
W 45 rocznicę powstania z podziękowaniem dla Dyrekcji, Rady Naukowej i wszystkich pracowników, za wytrwałą pracę dla dobra Puszczy Kampinoskiej- Rezerwatu Biosfery
10. Teresa Halecka
Za inicjowanie działań proekologicznych w Gimnazjum nr 5 w Siedlcach mających wymiar przekraczający teren szkoły.
11. Zdzisław Smolewski
Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Lipkach, gm. Stoczek. Zgłoszeniodawca 23 pomników przyrody, opiekun istniejących pomników, inicjator działań proekologicznych w swoim środowisku.
12. Rada Gminy Raciąż
Za aktywność prośrodowiskową, w tym ustanowienie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Pólka Raciąż”.

13. Wójt Gminy Sterdyń, Marian Zalewski
Za prowadzenie aktywnej kampanii na rzecz powiększenia obszaru Nadbużańskiego PK, wybudowanie parkingu leśnego, porządkowanie gospodarki odpadami, tworzenie pomników przyrody i rozpoczęcie prac przy budowie zbiornika retencyjnego.
14. Wójt Gminy Stoczek, Mieczysław Wójcik
Za różnorodne działania prośrodowiskowe, w tym budowę ścieżki rowerowej „Jeziorka Kałęczyńskie”, budowę parkingu leśnego, zorganizowanie ścieżki dydaktycznej przy gminnym wysypisku odpadów, inicjatywę i przychylność w ustanawianiu pomników przyrody.
15. Jerzy Wysocki - Burmistrz Miasta Milanówek
Za aktywność na rzecz ochrony przyrody w gminie Milanówek, w tym szczególnie ustanawianie pomników przyrody.
16. Tadeusz Burzyński Nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów
Za przejawianie inicjatyw zmierzających do tworzenia  pomników przyrody (36) i użytków ekologicznych (21). Współuczestniczył w organizacji parkingu leśnego w Szuminie.
17. Piotr Kutera Nadleśniczy Nadleśnictwa Grójec
Za zaangażowanie się w ochronę przyrody na terenie rezerwatu „Modrzewina” i ochronę stanowiska lęgowego orła bielika.
18. Arkadiusz Szelling - Z-ca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Celestynów
Za czynne działanie na rzecz ochrony stanowiska podkolana białego w Nadleśnictwie Celestynów i współpracę z Mazowieckim PK w zakresie edukacji ekologicznej.
19. Robert Belina - Służba Leśna Nadleśnictwa Celestynów
Za czynne działanie na rzecz ochrony stanowiska podkolana białego w Nadleśnictwie Celestynów i współpracę z Mazowieckim PK w zakresie edukacji ekologicznej.
20. Ewa Ligęza -  Sieniarska
Za ogromne zaangażowanie w prace na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w woj. Mazowieckim w ramach Społecznego Instytutu Ekologicznego.
21. Elżbieta Lenarczyk – Priwiezieńcew
Za ogromne zaangażowanie w prace na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w woj. Mazowieckim w ramach Społecznego Instytutu Ekologicznego.
22. Prof. dr hab. Stefan Kozłowski
Za całokształt działań na rzecz środowiska przyrodniczego w Polsce i szczególne zaangażowanie w ochronę rzeki Świder i jej zlewni.
23. Zbigniew Nowosielski
Za aktywizację młodzieży i pracę na rzecz ochrony i zachowania czystości Rezerwatu Świder.

24. Adam Woźniak
Za pracę edukacyjną z młodzieżą na terenie Mazowieckiego PK i aktywność w Towarzystwie Przyrodniczym Bocian, szczególnie za upowszechnianie wiedzy entomologicznej.
25. Anna Żurawek
Za aktywność na rzecz ratowania i ustanawiania pomników przyrody w rejonie Garwolina.
26.Wojciech Dębski
Za aktywność na rzecz ratowania i ustanawiania pomników przyrody w rejonie Mińska Mazowieckiego.
27. Dr Jacek Wolnicki
Za realizację programu ochrony strzebli błotnej - ginącego gatunku ichtiofauny.
28. Mira Płocka
Za ogromną wieloletnią aktywność w zakresie edukacji środowiskowej, w tym w programie edukacyjnym „Krąg”.
29. CMOK „Chrońmy Mokradła”
Za działania na rzecz ochrony „Bagna Całowanie” i projektowanie terenów do programu NATURA 2000
30. Nadleśnictwo Siedlce
Za działalność w zakresie edukacji leśnej, w tym stworzenie sali dydaktycznej i zorganizowanie ścieżek terenowych przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
31. Marianna Teresa Szostek
Za wieloletnią pracę na rzecz ochrony przyrody w rejonie Węgrowa.
32. WWF Polska
Za aktywność na rzecz ochrony Doliny Środkowej Wisły, w tym szczególnie za wykonanie projektu Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.

Konkursy VI Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach

„Drzewo” w malarstwie, fotografii, poezji i jako projekt edukacji przyrodniczej dla nauczycieli przyrody i biologii.
Organizator konkursów festiwalowych miał dobre przeczucie, ogłaszając je przed wakacjami, że Pokojową Nagrodę Nobla otrzyma w tym roku osoba zajmująca się ochroną środowiska. Została nią Wangari Maathai z Kenii. Jej poglądy wyrażane w następujący sposób ”Pokój na Ziemi zależy od tego, czy będziemy w stanie zachować środowisko naturalne” i „Kiedy sadzimy nowe drzewo, rzucamy też ziarna pokoju”, bardzo pasują do tematyki i klimatu tegorocznych konkursów.

Jury w konkursie „Drzewo”- prace plastyczne i fotograficzne
1.Marian Gardziński     - Pracownia Plastyki AP
2.Michał Gardziński      - Pracownia Plastyki AP
3.Janusz Mazurek                   - Tygodnik Siedlecki
4.Mira Płocka               - WFOŚiGW w Warszawie
5.Maria Obrębska                  - Instytut Biologii AP w Siedlcach
6.Renata Stoczkowska  - Instytut Biologii AP w Siedlcach
7.Michał Falkowski      - Instytut Biologii AP w Siedlcach

Laureaci konkursu „Drzewo w malarstwie”

1.Olga Prachnio   - Gimnazjum nr 1 w Siedlcach
2.Katarzyna Paczuska – Gimnazjum w Kałuszynie
3.Daria Dybciak  - Gimnazjum nr 6 w Siedlcach

Wyróżnienia:
1.Marzena Krasna         - Gim. W Kałuszynie
2.Kinga Pajka      - Gim. Nr 1 w Siedlcach
3.Paweł Rychlik – SP nr 7 w Siedlcach
4.Anna Szczukocka – Gim. W Starej Niedziałce
5.Karolina Harasim – Gim. Nr 1 w Siedlcach
6.Mariola Andrasik – LO w Platerowie
7.Karolina Dybka – LO w Łochowie
8.Dawid Kosmalski – Gim. Nr 6 w Siedlcach
9.Nikita Koptiew – Gim. Nr 143 w Warszawie
10.Kasper Sekuła – SP nr 10 w Siedlcach
11. Łucja Rosa – ZS Ponadgim. Nr 2 w Siedlcach
12. Izabela Cabaj – I LO w Łukowie

Laureaci konkursu „Drzewo w fotografii”

1.Katarzyna Konik – LO w Łochowie
2.Justyna Radan – LO w Łochowie
3.Anna Powierża – LO w Łochowie

Wyróżnienia

1.Hubert Żuk – Gim. Nr 4 w Siedlcach
2.Natalia Gójska – SP w Kałuszynie
3.Katarzyna Marszał – LO w Łochowie
4.Elżbieta Osipiak – SP w Kiełpińcu
5.Ewelina Zychowicz – Gim. W Cegłowie
Joanna Wojtczuk – SP w Mostowie
7. Marta Karpińska – Gim. Nr 4 w Siedlcach
8. Małgorzata Fedorczyk – LO w Łochowie
9. Monika Matusik – LO w Łochowie
10. Aleksandra Kołodziej – Gim. Nr 5 w Siedlcach

Konkurs „Drzewo w poezji”

(W czasie Festiwalu promowano tomik poezji „Drzewo”)
Jury konkursu:
Prof. dr hab. Zbigniew Lisowski
Dr Małgorzata Burta

Katedra Filologii Polskiej AP

Laureaci konkursu

  1. Olga Grabelska    - SP nr 9 w Siedlcach
  2. Magdalena Bożek         - Gimnazjum w Sobolewie
  3. Mateusz Nocek    - SP w Transborze

Wyróżnienia:
1. Halina Rytel – Skorek        - Treblinka
2. Justyna Nocek                    - SP w Transborze
3. Marta Abramowska           - Gimnazjum w Starej Niedziałce

Konkurs „Drzewo – projekt edukacyjny”

Jury konkursu: dr Maria Obrębska i dr Renata Stoczkowska, Instytut Biologii AP

Laureaci konkursu:
1. Krystyna Raczyńska - SP w Kałuszynie
2. Barbara Wieczorek             - SP w Życzynie

Laureaci konkursu „Dendrozabawa”

(Konkurs prowadzony był przez dr Ryszarda Kowalskiego i dr Marię Obrębską na łamach Podlaskiego Echa Katolickiego

1. Elżbieta Krzeska       - Biała Podlaska
2. Tadeusz Krawczyk    - Zabłocie
3. Jerzy Jarzębski - Mińsk Mazowiecki
4. Agata Kijewska         - Żmiarki

Nagroda Złotego Jacka  - 2004

Laureaci:
1. Andrzej Ruciński      - za działalność na polu kultury
2. Katolickie Radio Podlasie  - za upowszechnianie nauki i kultury
3. Marek Wagner i Janusz Wojtasik          - za działalność naukową i wydanie książki „Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej tradycje. Studia i szkice”.
4. Piotr Zalewski - za pracę magisterską pt: „40 lat Zespołu Pieśni i Tańca Podlasie”
Wyróżnienie: Tomasz Hapunowicz - za pracę magisterską „Piosenka studencka w Siedlcach”.

Czwartek 14 października


Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1

15:00 Muszle świata Wernisaż wystawy dr Jarosława Nowakowskiego Sala Biała Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Pułaskiego 6 Popołudnie z mięczakami. Wybrane problemy hydrobiologii i malakologii. Sesja pod naukowym patronatem prof. dr hab. Anny Stańczykowskiej - Piotrowskiej
16:00 – 16:30 Mięczaki i człowiek prof. dr hab. Andrzej Samek, AGH w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Automatyzacji Procesów
16:30 – 17:00 Nowe gatunki mięczaków w wodach śródlądowych Polski dr Andrzej Kołodziejczyk, UW, Zakład Hydrobiologii
17:00 – 17:30 Rola inwazyjnego małża racicznicy zmiennej Dreissena polymorpha w wodach słodkich prof. dr hab. Anna Stańczykowska Piotrowska, prof. dr hab. Krzysztof Lewandowski, mgr Katarzyna Sarnowska, AP, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
17:30 – 18:00 Fermowy wychów ślimaków jadalnych - helikultura prof. dr hab. Andrzej Łysak, dr Maciej Ligaszewski, Instytut Zootechniki w Balicach
18:00 – 18:15 Przerwa – dyskusje kuluarowe
18:15 – 19:00 15 tysięcy mil przyrodniczych zachwytów w rejsie przez Pacyfik i Ocean Indyjski dr Anna Abraszewska, UŁ, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii
19:00 – 19:20 Motywy hydrobiologiczne w twórczości Jeremiego Przybory prof. dr hab. Krzysztof Lewandowski
19:20 --> Degustacja mięczaków Specjaliści z Instytutu Zootechniki z Balic

Piątek 15 października


Galeria Akademicka, Akademia Podlaska, ul. Sienkiewicza 51

16:00 : 17:00 Spitsbergen Wernisaż wystawy fotografii Henryka Pawła Dąbrowskiego, uczestnika Toruńskich Wypraw Polarnych Sala Biała Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Pułaskiego 6
17:30 – 18:00 Kapsułka zamiast filiżanki? Witold J. Szulecki, niezależny dystrybutor Firmy Farmanex
18:00 – 19:00 Herbaciany czar Degustacja herbat parzonych przez Mieko Kageyama, Japonia
19:15 – 20:00 Gawędy przyrodnicze przy herbacie. „Tanzania – największy rezerwat świata”. „Szympansy z Gombe Stream” prof. dr hab. Zofia Sikorska Piwowska, AP, Zakład Edukacji Biologicznej i Ochrony Przyrody, członek Polskiego Towarzystwa Eksploracyjnego

Sobota 16 października


Akademia Podlaska, Instytut Biologii, ul. B. Prusa 12, aula

9:30 : 10:45 Część oficjalna. Okolicznościowe wystąpienia. Wręczenie Nagród Złotego Jacka. Wręczenie Medali Mazowieckiej Niezapominajki. Część artystyczna z udziałem grupy teatralnej z Gimnazjum w Domanicach Kolonii pod kierunkiem mgr Agnieszki Zdanowskiej Prowadzenie: dr Ryszard Kowalski Drzewo widziane okiem biologa i teologa
11:00 – 11:45 Drzewo w przesłaniu Biblijnym ks. prof. dr dab. Zbigniew Kiernikowski, Biskup Siedlecki
11:50 – 12:35 Drugie życie drzewa prof. dr hab. Jerzy Gutowski, IBL, Zakład Lasów Naturalnych, Białowieża
12:40 – 13:25 Historia zapisana w słojach – badania dendrochronologiczne – XXIII i XXIV Toruńskie Wyprawy Polarne na Spitsbergen mgr Henryk P. Dąbrowski, UMK w Toruniu, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Pracownia Dendrochronologiczna, doktorant Studium Doktoranckiego Biologii
13:30 – 14:00 Wręczenie nagród laureatom konkursów „Drzewo” i „Dendrozabawy” Ekonomia dla każdego
14:15 – 15:00 Kryzysy gospodarcze – przypadek czy konieczność? prof. dr hab. Wojciech Morawski, SGH w Warszawie, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej
15:05 – 15:50 Pomóc szczęściu na giełdzie dr Krzysztof Szlichciński, WSFiZ w Siedlcach, Ekspert w Biurze Relacji Inwestorskich Banku PEKAO S.A.
15:55 – 16:40 W cieniu gospodarki rynkowej – szara strefa prof. dr hab. Zenon Stachowiak, WSFiZ w Siedlcach Rok olimpijski 2004 - Festiwalowe spotkania ze sportem
17:00 – 17:45 Z kart historii igrzysk olimpijskich prof. dr hab. Henryk Mierzwiński, AWF w Białej Podlaskiej, Zakład Historii i Organizacji Kultury Fizycznej, AP w Siedlcach, Zakład Historii Podlasia
17:45 – 18:30 Kultura fizyczna jako obszar edukacji i integracji społecznej prof. dr hab. Tadeusz Maszczak, AWF w Warszawie, Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego, Prorektor ds. Dydaktyki

Sala Biała Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Pułaskiego 6

19:00 – 19:45 Wino – fenomen gospodarczy i kulturowy mgr Aureliusz Tracz, ekspert Domain Menada Degustacja win – sponsor: Domain Menada (tylko dla osób pełnoletnich)

Akademia Podlaska, Instytut Biologii, ul. B. Prusa 12, sala 227

Interesująca genetyka 14:15 – 15:00 Zastosowanie techniki PCR w różnych dziedzinach nauki dr Grażyna Dąbrowska, UMK w Toruniu, Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej, Pracownia Genetyki
15:05 – 15:50 Jestem jaka jestem prof. dr hab. Elżbieta Smalec, AP, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Zakład Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt.
16:00 – 16:30 Wpływ zanieczyszczeń zbiorników wodnych na deformacje ryb mgr Piotr Sarnowski, AP, Katedra Fizjologii Zwierząt


Zajęcia ćwiczeniowe (limitowana liczba miejsc – zapisy 6431201 do dnia 11.10.2004 r.)
Akademia Podlaska, Instytut Biologii, ul. B. Prusa 12 11:00 – 14:00 sala 103 (2 grupy 8 osobowe) „Szatkowanie DNA” AP, Studenckie Koło Naukowe Biologów Molekularnych
11:00 – 14:00 pomieszczenie klubowe Czy znasz drzewa w swoim otoczeniu? Jaka to roślina? Pracownicy Nadleśnictwa Siedlce: mgr Janusz Szerszeń – nadleśniczy, mgr Jerzy Osiak – z-ca nadleśniczego, mgr Marta Rychlik – specjalista, mgr Krzysztof Rychlik oraz studenci z Koła Naukowego Dydaktyków Przyrody
11:00 – 14:00 sala 202 (3 grupy 5 osobowe) Wpływ zanieczyszczeń zbiorników wodnych na deformacje ryb – zajęcia ćwiczeniowe z zastosowaniem mikroskopu i komputera mgr Piotr Sarnowski, AP, Katedra Fizjologii Zwierząt
Akademia Podlaska, Pracownia Plastyki, ul. Żytnia 17 11:00 – 14:00 (1 grupa 20 osobowa) Jak powstaje rzeźba? mgr Marian Gardziński, mgr Michał Gardziński, AP, Pracownia Plastyki.

Wystawy VI Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach
- „Turcja dziś i pradawne dzieje tej Ziemi”. Autorzy: Zofia Sikorska - Piwowska, Anna Węgrowska. Hol Instytutu Biologii przy ul. B. Prusa 12.
- „Spitsbergen”. Autor: Henryk P. Dąbrowski. Galeria Akademicka, ul. Sienkiewicza 51.
- „Muszle świata” . Autor: Jarosław Nowakowski. Muzeum Regionalne w Siedlcach, Piłsudskiego 1.

Niedziela 17 październikaAkademia Podlaska, Instytut Biologii, ul. B. Prusa 12, aula

Nauka dla zdrowia 10:00 – 10:45 Polska droga do serca dr Zbigniew Nawrat, Dyrektor ds. Naukowych Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, Instytut Protez Serca
10:50 – 11:35 Jak zadbać o swoje serce? dr Piotr Kołodziej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach, Oddział Kardiologiczny
11:40 – 12:25 Toksokaroza – niebezpieczna choroba pasożytnicza prof. dr hab. Irena Ziomko, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
12:30 – 13:00 Środowisko potencjalnym źródłem zarażenia nicieniami jelitowymi z rodzaju Ascaris, Toxocara i Trichuris dr Tomasz Cencek, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach Rolnictwo, historia, psychologia i inne dyscypliny wiedzy
13:10 – 13:40 Świat grzybów owadobójczych dr Cezary Tkaczuk, AP, Instytut Produkcji Roślinnej, Katedra Ochrony Roślin
13:45 – 14:30 Pamiątki opłacone śmiercią prof. dr hab. Stanisław Kondracki, inż. Jarosław Wojewoda. AP, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Katedra Zoohigieny i Profilaktyki Weterynaryjnej
14:35 – 15:20 Okultyzm w psychologii prof. dr hab. Zdzisław Ples, Wyższa Szkoła Teologiczno – Humanistyczna w Podkowie Leśnej
15:25 – 16:10 Semantyka cmentarzy prof. dr hab. Jan Adamowski. UMCS w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Zakład Kulturoznawstwa
16:15 – 17:00 Podlaskie ślady broni „V” mgr Sławomir Kordaczuk, Muzeum Regionalne w Siedlcach
17:15 – 18:30 Czy w filmie dokumentalnym potrzebny jest scenariusz? Dyskusja na podstawie filmów: „Zjednoczeni w miłości do koni”, „Pan Tengiz” i „Numer” mgr Artur Jędrzejewicz - reżyser, AP, Zakład Mediów Informacyjnych

Akademia Podlaska, Instytut Biologii, ul. B. Prusa 12, sala 227
Trzeba o tym wiedzieć!
11:40 – 12:25 Czy promieniowanie jądrowe jest szkodliwe dla człowieka i środowiska? prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski, AP, Instytut Chemii
12:30 – 13:15 Wodór – energetyka XXI wieku prof. dr hab. Mirosław Dakowski, AP, Instytut Matematyki i Fizyki


Autor programu: Ryszard Kowalski, współpraca Mariusz Szabłowski

Drzewa, drzewa, drzewa ....

W dniach 14 - 17 października 2004 r. zostanie zorganizowana VI Sesja Festiwalu Nauki i Sztuki 
w Siedlcach
. Z Festiwalem związane są zawsze imprezy towarzyszące w formie wystaw i konkursów. Tak będzie 
i w tym roku.
Zainspirowany pięknem "Dębów Rogalińskich" prezentowanych w czasie trwania V Festiwalu Nauki i Sztuki 
w Siedlcach w ubiegłym roku, ogłaszam cykl konkursów tematycznie związanych z drzewami.

1. "Drzewo" - konkurs fotograficzny, którego celem jest zwrócenie uwagi na piękno i znaczenie drzew. Efektem konkursu będzie lepsze poznanie różnych gatunków drzew rosnących wokół nas. 
Prace wyłącznie indywidualne, format 15 x 21 cm lub większy. Oprócz fotografii i danych dotyczących osoby Autora, należy dostarczyć opis drzewa zawierający: nazwę polską i łacińską, miejscowość, w której wykonano zdjęcie, charakterystykę środowiska otaczającego obiekt przedstawiony na fotografii, historię sfotografowanego drzewa, ewentualnie związane z nim podania i legendy. Opis powinien być wykonany w estetycznej formie nadającej się do umieszczenia obok zdjęcia na wystawie prac. Jeden autor może przedstawić do oceny kilka zdjęć i każde z nich będzie oceniane oddzielnie.

2. "Drzewo" - konkurs plastyczny, którego celem jest zwrócenie uwagi na piękno drzew i ich moc inspirującą artystów. Technika malarska dowolna. Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne. Do obrazu przedstawiającego drzewo należy dołączyć informacje o autorze przygotowane w formie gotowej wizytówki do umieszczenia na wystawie pokonkursowej.

3. "Drzewo" - konkurs poetycki. Wiersze z drzewem w tytule będą opublikowane w postaci tomiku ilustrowanego zdjęciami i obrazami z dwóch pierwszych konkursów: fotograficznego i malarskiego. Tomik poezji można będzie nabyć po kosztach wydania w czasie trwania Festiwalu. Przewidywane jest spotkanie autorskie z recytacją nagrodzonych i wyróżnionych utworów.

4. "Drzewa - mój projekt edukacji przyrodniczej" - konkurs dla nauczycieli przedstawiający założenia projektu dydaktycznego, którego celem jest poznanie przez uczniów drzew: ich biologii, zróżnicowania gatunkowego, znaczenia w przyrodzie, zagrożeń. Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.

Podpisane prace konkursowe należy składać w sekretariacie Instytutu Biologii Akademii Podlaskiej, przy ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce do dnia 15. 09. 2004r.

Dla usprawnienia zawiadamiania autorów prac o wynikach konkursu konieczne jest podanie numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mailowego. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 
w trakcie trwania imprezy. Szczegóły zostaną podane na plakatach i w informacjach prasowych poprzedzających festiwal. Uwaga! Nagrodę będzie można odebrać wyłącznie osobiście i tylko w czasie trwania Festiwalu. Nagrody zostaną ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie
. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac konkursowych i wykorzystywania ich w celach edukacyjnych.
W sprawie dodatkowych informacji proszę kontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w VI Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.

dr Ryszard KowalskiOrganizatorzy:

Uniwersytet w Siedlcach logo Muzeum Regionalne w Siedlcach logo Akademia Nauk Stosowanych Mazovia - logo


Partnerzy:

Festiwal Nauki Warszawa - logo  Biblioteka pedagogiczna im Heleny Radlińskiej w Siedlcach - logo Naiad Water Investments Sp. z o.o. Usługi informacyjne - logoKoło Podlasie w Siedlcach, Polski Klub Ekologiczny - logo II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach - logo I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny - logo Nadleśnictwo Siedlce - logo Uczelniany Ośrodek Kultury - logo Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego - logoADN Instytut - Ambicja, Doświadczenie, Nowoczesność - logoOerlemans Foods Polska Sp. z o. o. - logoDLF Seeds s.r.o. - logo