V edycja Festiwalu Nauki i Sztuki

Kwiaty i herbata na pięciolecie FN w Siedlcach


"Kwiaty Polskie", "Flora w Sztuce", "Rośliny i krajobrazy na kartach telefonicznych" "Etiuda kwiatowa", "Biebrza światłem malowana", "O herbacie przy herbacie" - te tytuły wybrane z programu V Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach wskazują, że mamy do czynienia ze skromnym jubileuszem. J.M. Rektor Akademii Podlaskiej w Siedlcach już po raz piąty wypowiedział formułkę "festiwal uważam za otwarty", po czym rozpoczął się maraton wykładów, ćwiczeń, pokazów, dyskusji - w sumie ponad 40 różnego rodzaju propozycji programowych. Rozpoczęcie Festiwalu miało miejsce w obecności wielu świadków - członków Komitetu Honorowego, szacownych gości i uczestników festiwalu. 

Festiwal odwiedziło w tym roku ponad 1500 osób wybierając, stosownie do swoich zainteresowań, spotkania poświęcone biologii, chemii, historii, literaturoznawstwu, medycynie, filozofii, geologii, muzykologii, sztuce, 
i innym dyscyplinom nauki. 

W imprezach festiwalowych mógł uczestniczyć każdy, kto znalazł trochę wolnego czasu i zechciał go wykorzystać na własny rozwój intelektualny, a mówiąc słowami ks. dr Grzegorza Stolarskiego - każdy, kto zechciał przy okazji festiwalu rozwinąć w jakimś stopniu swoje potencjalności. W tym roku patronat honorowy nad Festiwalem objął Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych - prof. dr hab. Michał Kleiber. Bardzo liczny był Komitet Honorowy Festiwalu.

Patronat medialny nad imprezą sprawowali: Polskie Radio Bis, Katolickie Radio Podlasie i Telewizja Siedlce, 
a o imprezie pisano w Życiu Siedleckim, Tygodniku Siedleckim. Kurierze Siedleckim, Gazecie Wyborczej 
i Podlaskim Echu Katolickim. Impreza ta mogła się odbyć dzięki finansowemu i organizacyjnemu zaangażowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Piąta edycja festiwalu będzie się nam kojarzyła z wręczeniem po raz pierwszy Medalu Mazowieckiej Niezapominajki, ustanowionego dla uhonorowania tych, którzy wykazują ponadprzeciętną aktywność w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa przyrodniczego. Medal, którego projekt wykonał Prof. Marian Gardziński, otrzymało w pierwszej edycji 18 osób i instytucji. Po raz piąty wręczono także nagrody Siedleckiego Towarzystwa Naukowego - Złotego Jacka, za osiągnięcia naukowe.

Wszystko wskazuje na to, że w październiku 2004 r., a ściślej mówiąc w dniach 14 -17.10. 2004 Akademia Podlaska znów zaprosi wszystkich spragnionych wiedzy do swoich sal dydaktycznych. Właśnie w tych dniach planowany jest VI Festiwal Nauki i Sztuki. Liczę na Państwa propozycje do programu, który powinien być jeszcze bogatszy i ciekawszy od tegorocznego.

Ryszard Kowalski, Akademia Podlaska.

W czasie V Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, dokładnie 19 października w godzinach przedpołudniowych, w tym roku po raz pierwszy, zostaną wręczone „Medale Mazowieckiej Niezapominajki”. Kandydatami do tego zaszczytnego wyróżnienia mogą być osoby i instytucje, które swoją inicjatywą i działaniem przyczyniły się do ochrony środowiska przyrodniczego. Pomysłodawcą programu proekologicznego „Polskiej Niezapominajki” jest redaktor Andrzej Zalewski prowadzący audycję Ekoradio w pierwszym programie Polskiego Radia. Idea ta podoba się organizatorom siedleckiej edycji Festiwalu Nauki, mającego profil przyrodniczy i dlatego przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie powstał medal, za pomocą którego można będzie wyrażać uznanie i wdzięczność tym, którzy nie szczędzą czasu i wysiłku pracując na rzecz ochrony środowiska. Medal zaprojektował, znany nie tylko w naszym regionie artysta – rzeźbiarz, Marian Gardziński. Na mosiężnym awersie widnieje stylizowany kwiat niezapominajki i napis „Nie zapomnij o mnie – Przyroda”.

Kto może przedstawić wniosek o nadanie medalu? Przyjęto zasadę, że wnioskodawcą może być indywidualna osoba, organizacja społeczna, instytucja. Liczymy tu na czytelników prasy, słuchaczy radia i telewizji, bacznych obserwatorów życia społecznego i zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym. Wnioski rozpatrzy kapituła medalu i wybierze spośród wszystkich najlepsze kandydatury. Laureaci zostaną zaproszeni na Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach i uhonorowani. Procedura ta będzie powtarzana corocznie. W bieżącym roku wnioski można składać do dnia 12 października. Czasu jest niewiele, ale osobom aktywnym z pewnością go wystarczy. Wnioski powinny być krótkie (nie więcej niż jedna strona – należy przecież oszczędzać papier) i zawierać oprócz syntetycznego opisu ochroniarskich dokonań, dokładny adres kandydata, koniecznie numer telefonu lub adres poczty elektronicznej i podstawowe informacje umożliwiające kontakt z wnioskodawcą. Na zgłoszenia czekamy pod adresem: Akademia Podlaska, Instytut Biologii, ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce. Więcej informacji można uzyskać pod telefonem: 0602688622. Szanujmy przyrodę, nagradzajmy osoby, które pracują na jej rzecz.

Ryszard Kowalski – organizator FN w Siedlcach

Festiwalowe konkursy


W dniach 17 - 19 października 2003 r. zostanie zorganizowana V Sesja Festiwalu Nauki w Siedlcach. Z Festiwalem związane są zawsze imprezy towarzyszące w formie wystaw i konkursów.
Z tegorocznym festiwalem chcemy powiązać dwa konkursy:
1. „Kwiaty polskie”konkurs fotograficzny, którego celem jest zwrócenie uwagi na piękno polskich roślin kwiatowych, zarówno dziko rosnących jak i uprawianych w ogrodach, zainteresowanie nimi, lepsze ich poznanie.
Prace indywidualne, format 15 x 21 cm lub większy. Oprócz fotografii i danych dotyczących osoby Autora, należy dostarczyć opis rośliny zawierający: nazwę polską i łacińską, miejscowość, w której wykonano zdjęcie, charakterystykę środowiska otaczającego roślinę, motywację wyboru tej rośliny jako obiektu do sfotografowania. Opis powinien być wykonany w estetycznej formie nadającej się do umieszczenia obok zdjęcia na wystawie prac.
2. „Flora w sztuce”konkurs plastyczny, którego celem jest zwrócenie uwagi na piękno motywów roślinnych i ich znaczenie w sztuce. Technika prac dowolna. Prace indywidualne lub w 2 osobowych zespołach. Wymagane są informacje o autorze przygotowane w formie gotowej wizytówki do umieszczenia na wystawie prac.
Konkursy związane tematycznie z roślinami rozpisujemy z myślą o uczczeniu osoby Profesora Władysława Szafera, wybitnego polskiego botanika, założyciela Ligi Ochrony Przyrody – organizacji, która w tym roku obchodzi jubileusz 75 lecia.
Podpisane prace konkursowe należy składać w sekretariacie Instytutu Biologii Akademii Podlaskiej, przy ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce do dnia 6.10.2003r. Do pracy konkursowej należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną, co usprawni organizatorom wysłanie informacji do autorów nagrodzonych prac. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w trakcie trwania imprezy. Szczegóły zostaną podane na plakatach i w informacjach prasowych poprzedzających festiwal. Uwaga! Nagrodę będzie można odebrać wyłącznie osobiście i tylko w czasie trwania Festiwalu.
W sprawie dodatkowych informacji proszę kontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w V Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach. Zachęcam też do zainteresowania się FN w Warszawie. Szczegółowy program na stronie internetowej:
http://www.icm.edu.pl/festiwal

dr Ryszard Kowalski

Czwartek, 16.10.2003 r.


17:00 – Prof. dr hab. Ryszard Dzięciołowski (Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW w Warszawie): Łowiectwo w dobie współczesnej. Sala konferencyjna Muzeum Regionalnego w Siedlcach „Pod Jackiem”, ul. Piłsudskiego 1. Przed spotkaniem można zwiedzić ekspozycję przygotowaną na 80 lecie Polskiego Związku Łowieckiego.

Piątek, 17.10.2003 r.


16:00 – Wernisaż wystawy fotografii Edwarda Hartwiga. Akademicka Galeria Fotografii. Akademia Podlaska, ul. Sienkiewicza 51.
18:00 – Przy herbacie o herbacie. Spotkanie z prof. dr hab. Czesławem Błaszakiem z UAM w Poznaniu. Sala Biała – Miejski Ośrodek Kultury, ul. Pułaskiego 6. W spotkaniu weźmie udział dr Anna Wereszczyńska z Instytutu Biologii AP z prelekcją – „Chiny – wrażenia podróżnika”. Liczba miejsc ograniczona – bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie Instytutu Biologii AP (ul. Prusa 12) i w sekretariacie MOK (ul. Pułaskiego 6).
19:30 – Spektakl premierowy Teatru ES. Droga. Wg poezji i prozy Karola Wojtyły. Adaptacja tekstów, scenariusz i reżyseria - Andrzej Meżerycki. Muzyka – Waldemar Koperkiewicz. Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, ul. B-pa Świrskiego 31.

Sobota, 18.10.2003 r.


Aula w budynku Instytutu Biologii przy ul. Bolesława Prusa 12

09:00–10:00           Część oficjalna V FNiSz. Okolicznościowe wystąpienia. Wręczenie „Złotego Jacka” – nagrody Siedleckiego Towarzystwa Naukowego.
10:15–11:00           prof. dr hab. Krzysztof Chomiczewski (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii): Czy jesteśmy zagrożeni aktami terroru z użyciem broni biologicznej? 
11:15–12:00           prof. dr hab. Czesław Błaszak (UAM w Poznaniu):Roztocza wokół nas.
12:15–13:00           Jacek Frankowski (Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury): Psychologia kreski.
13:15–14:00           prof. dr hab. Andrzej Grzywacz (SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Członek Korespondent PAN – Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych): Ochrona różnorodności biologicznej lasów w Polsce.
14:15–15:00           dr Marta Fikus (Instytut Biochemi i Biofizyki UW w Warszawie): Piękna cząsteczka – 50 lat struktury DNA.
15:15–16:00           prof. dr hab. Maciej Geller (Instytut Biochemii i Biofizyki UW w Warszawie):Fizyka architektury (makro) cząsteczek biologicznych.
16:15–17:00           dr Irena Kowalska (Instytut Statystyki i Demografii SGH w Warszawie):Sytuacja demograficzna Polski na przełomie wieków – wyzwania dla polityki społecznej.
17:15–18:00           dr inż. Jerzy Miałdun (Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) i mgr Izabela Mirkowska (Muzeum Warmii-Mazur w Olsztynie) – Wczesnośredniowieczne założenia obronne Polski północnowschodniej na zdjęciach lotniczych. Archeologia lotnicza jako niedestrukcyjna metoda badań.

Sala widowiskowa Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, ul. B-pa Świrskiego 31
17:15–18:00           dr Jacek Piech (Katedra Teorii i Historii Muzyki Średniowiecznej – KUL): Musica sacra a umysł.
18:00–18:45           mgr Emilia Dziubińska (Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, organista Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie): Organy – tajemniczy instrument. Część pierwsza – teoretyczna.
19:00-22:00           Finał XI Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „Człowiek-Dobro-Piękno”. W programie wręczenie nagród, koncert poezji śpiewanej, promocja tomiku pokonkursowego.

Katedra Siedlecka

19:15–19:45           prof. dr hab. Jerzy Dziubiński (Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, organista Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego Św. Trójcy w Warszawie): Organy – tajemniczy instrument. Część druga - koncert.
19:45–20:45           Koncert Chóru Miasta Siedlce pod dyrekcją Mariusza Orzełowskiego.


Zajęcia terenowe

11:00–13:00 mgr Jerzy Wiesław Hęciak (Ogrodnik Miasta Siedlce): Chirurgia drzew. Pokazy z udziałem specjalistów z firmy „Pielęgnacja Drzew Pomników Przyrody S.C.). Park Miejski „Aleksandria” w Siedlcach. Zbiórka przed budynkiem Instytutu Biologii przy ul. Bolesława Prusa 12. W przypadku niekorzystnej pogody zajęcia odbędą się w sali 227 w budynku Instytutu Biologii przy ul. Prusa 12.

Zajęcia warsztatowe:
11:00–14:00           mgr Marian Gardziński
(Pracownia Rzeźby Akademii Podlaskiej w Siedlcach): Wyczarowane z gliny. Jak powstaje ceramika? Pracownia Rzeźby, ul. Żytnia 17/19. Liczba miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki w sekretariacie Instytutu Biologii AP przy ul. Prusa 12.


Niedziela, 19.10.2003


Aula w budynku Instytutu Biologii przy ul. Bolesława Prusa 12

9:30–10:15             Red. Andrzej Zalewski (Ekoradio): Pogoda jak zdrowie.
Otwarcie wystawy fotograficznej „Dęby Rogalińskie”
Wręczenie medali „Mazowieckiej Niezapominajki”.
10:30–11:15           dr Andrzej Koziak, dr Ryszard Szcześniewski (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach, Oddział Urologii): Nowoczesne metody leczenia chorób układu moczowego z zastosowaniem technik wideo.
11:25–12:00           dr Paweł Świątkiewicz (Klinika Ortopedii Akademii Medycznej w Białymstoku): Współczesne możliwości mikrochirurgii. Tylko dla osób pełnoletnich i odpornych psychicznie!!!
12:15–13:00           mgr Karol Sabath (Muzeum Ewolucji w Warszawie): Polskie dinozaury.
13:15–13:30           dr Paweł Świątkiewicz (Klinika Ortopedii Akademii Medycznej w Białymstoku): Fotografowanie życiową pasją – „Biebrza światłem malowana”. Prezentacja przeźroczy.
13:45–14:15           Rozstrzygnięcie konkursów V Festiwalu Nauki: „Kwiaty Polskie” i „Flora w sztuce”. Ogłoszenie laureatów, wręczenie nagród.
14:20–15:05           mgr Robert Dejtrowski (artysta fotografik): „Nadwiślańska przyroda”, „Etiuda kwiatowa”. Prezentacja przeźroczy.
15:15–16:00           dr Małgorzata Burta (Instytut Filologii Polskiej AP): Od „Kwiatków Św. Franciszka” do „Kwiatów Polskich” Juliana Tuwima.
16:15–17:00           prof. dr hab. Janusz Chruściel (Instytut Chemii AP): Życie bez strat.
17:15–18:00           ks. dr. Grzegorz Stolarski (Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach): Rola filozofii we współczesnej kulturze.
18:15–19:00           dr Andrzej Daniluk (Instytut Fizyki AP): Fizyka atmosfery. Przy bezchmurnej pogodzie przewidywane są obserwacje nieba.

Sala 227 w Instytucie Biologii, ul. Bolesława Prusa 12.
10:30–11:15           dr Stefania Olszewska Kuźniarska (Wydział Zarządzania AP i Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach) i prof. dr hab. Jan Konieczny (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach): Unia Europejska dla polskiego rolnictwa i polskiej przyrody - Kryteria uzyskania środków pomocowych Unii Europejskiej przez rolników.
11:30–12:15           mgr Agnieszka Dąbrowska (Muzeum Narodowe w Warszawie) Tajemnice starej szafy. Historia mody w latach 1800 – 1939.
12:20–13:05           mgr Sławomir Kordaczuk (Muzeum Regionalne w Siedlcach): „Podróże w czasie – Siedlce na starej fotografii – 1866-1945”.
13:15-14:00           prof. dr hab. Eliza Frejtag – Mika (Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie): Globalizacja działalności gospodarczej szansą dla świata.
15:15–16:00           prof. dr hab. Marek Żabka (Katedra Zoologii w Instytucie Biologii AP): Przyroda Australii i problemy jej  ochrony.
16:15–17:00           dr Stefania Hęciak (Katedra Zoologii w Instytucie Biologii AP): Modne pasożyty.


Zajęcia warsztatowe:
11:00 – 14:00         mgr Marian Gardziński (Pracownia Rzeźby Akademii Podlaskiej w Siedlcach) – Wyczarowane z gliny. Jak powstaje ceramika? Pracownia Rzeźby, ul. Żytnia 17/19. Liczba miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki w sekretariacie Instytutu Biologii przy  ul. Prusa 12.


Wystawy V Festiwalu Nauki w Siedlcach

  • Wystawa fotografii Edwarda Hartwiga - Akademicka Galeria Fotografii. Akademia Podlaska, ul. Sienkiewicza 51.
  • dr Marek Ciosek (Zakład Botaniki w Instytucie Biologii AP): „Krajobrazy i rośliny na kartach telefonicznych” - hol w Instytutucie Biologii AP, ul. Prusa 12.
  • Janusz Korpal (artysta fotografik): „Dęby Rogalińskie” – wystawa fotografii - hol w Instytucie Biologii AP, ul. Prusa 12.
  • Jerzy Wiesław Hęciak – Drzewo à drewno à inspiracje”, klub w Instytucie Biologii AP, ul. Prusa 12.
  • Bożena Kosieradzka & Henryk Kosieradzki, Prace projektowe Autorskiej Pracowni Architektury K2 - klub w Instytucie Biologii AP, ul. Prusa 12.
  • 80 lat Polskiego Związku Łowieckiego – Muzeum Regionalne w Siedlcach „Pod Jackiem”, ul. Piłsudskiego 1.
  • Pokonkursowa wystawa prac nt. „Kwiaty Polskie” i „Flora w sztuce” - hol w Instytucie Biologii, ul. B. Prusa 12.
  • prof. dr hab. Zofia Sikorska-Piwowska (Instytut Biologii AP), Anna Węgrowska (Pracownia Fotograficzna Instytutu Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie): „Światło i barwy” – wystawa fotografii z wypraw eksploracyjnych do Gujany Francuskiej, Surinamu, Brazylii, Nowego Yorku, Denver, Kanionu Colorado, i w Góry Skaliste. Hol w Instytucie Biologii AP, ul. Prusa 12.

Komitet honorowy V Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach:
Minister Nauki – Przewodniczący KBN, JE Biskup Siedlecki, Przewodniczący Komisji Europejskiej Sejmu RP, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Prezes NFOŚiGW, Prezes WFOŚiGW w Warszawie, J.M. Rektor Akademii Podlaskiej, J.M. Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach, J.M. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, Prezydent Miasta Siedlce, Starosta Siedlecki, Dyrektor i Przewodnicząca Rady Naukowej Festiwalu Nauki w Warszawie, Prezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego, Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, Dyrektor Mazowieckiej Izby Rolniczej, Dyrektor Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

/ à informacje à aktualności, http://www.siedlce.um.gov.pl/

Główny organizator: Akademia Podlaska
Współorganizatorzy: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach, Sekcja Teorii Państwowej Szkoły Muzycznej II-go Stopnia w Siedlcach, ZO LOP w Siedlcach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach, Mazowiecka Izba Rolnicza, Dyrekcja Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, Zarząd Okręgu Siedleckiego Polskiego Związku Łowieckiego, Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, PUH „JATA”.
Sponsor strategiczny: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Patroni medialni i media informujące o Festiwalu: Polskie Radio BIS, Tygodnik Siedlecki, Życie Siedleckie, Kurier Siedlecki, Gazeta Wyborcza, Podlaskie Echo Katolickie, Katolickie Radio Podlasie, TV Siedlce.
Spotkajmy się na festiwalu!

Organizator i autor programu: dr Ryszard Kowalski


Kontakt z organizatorami: Instytut Biologii Akademii Podlaskiej,
ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce, tel. (025) 6431201, 6431206;  kom. 0602 688 622, fax (025) 6431338, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Organizatorzy:

Uniwersytet w Siedlcach logo Muzeum Regionalne w Siedlcach logo Akademia Nauk Stosowanych Mazovia - logo


Partnerzy:

Festiwal Nauki Warszawa - logo  Biblioteka pedagogiczna im Heleny Radlińskiej w Siedlcach - logo Naiad Water Investments Sp. z o.o. Usługi informacyjne - logoKoło Podlasie w Siedlcach, Polski Klub Ekologiczny - logo II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach - logo I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny - logo Nadleśnictwo Siedlce - logo Uczelniany Ośrodek Kultury - logo Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego - logoADN Instytut - Ambicja, Doświadczenie, Nowoczesność - logoOerlemans Foods Polska Sp. z o. o. - logoDLF Seeds s.r.o. - logo